🕝 2 minuter
Brist på valfrihet för äldre inom hemtjänsten i Södertälje
Publicerad 19 december 2023 06:00
Uppdaterad 18 december 2023 23:43

Foto: Pexels

Ett väntat förslag om fördelningen mellan kommunala och privata aktörer inom hemtjänsten för 2024, som skulle ha presenterats i september, uteslöts oväntat från mötets dagordning. Detta uppger Liberalerna, som nu kräver ett utförligare svar från den styrande majoriteten.

– Det är synd att vi inte fått några tydliga besked från majoriteten om vad de egentligen tycker om valfrihet, säger Liberalernas gruppledare Metin Hawsho.

När året lider mot sitt slut har fortfarande inget nytt ärende i frågan tagits upp i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller äldreomsorgsnämnden. Enligt Liberalerna är man kritisk till hanteringen av ärendet och ser detta som en stor brist på framsteg, vilket orsakar oro kring valfriheten inom hemtjänsten det kommande året.”

Trots förväntningar om ett förslag från majoriteten i kommunstyrelsen angående fördelningen mellan kommunala och privata aktörer, togs ärendet oväntat bort från dagordningen. Sedan dess har ingen ny information eller något beslut presenterats, vilket har väckt oro bland politiska partier.

Liberalernas gruppledare, Metin Hawsho, vill se ett utökat utbud för Södertäljes äldre inom hemtjänsten.

I nuläget domineras hemtjänsten av kommunen med 67%, medan endast två privata bolag delar på resterande 33%. Denna fördelning anses otillräcklig för att skapa sund konkurrens och äkta valfrihet. Liberalerna uttrycker skepticism och besvikelse över hanteringen av ärendet, som skulle kunna leda till en mer balanserad och konkurrenskraftig hemtjänstmarknad.

– Högkvalitativ och produktiv hemtjänst betyder olika saker för olika personer. Äldres behov, önskemål och preferenser är inte likformiga. Det är just därför det är så viktigt med valfrihet. Så att den som brukar hemtjänsten har möjlighet att välja vad som är högkvalitativ hemtjänst för sig själv. Det är det som är själva poängen med valfrihet, att den enskilde hemtjänstbrukaren vet bättre än kommunfullmäktiges politiker vad som är högkvalitativ hemtjänst för just sig själv, säger Hawsho (L).

I en interpellation, en fråga som kräver ett utförligare svar, ställde Liberalerna frågan till den styrande majoriteten om det kommer att bli en ny fördelning mellan privata och kommunala aktörer inom hemtjänsten. De frågade även om dröjsmålet i beslutet är relaterat till ideologiska skillnader inom kommunledningen.

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, har besvarat interpellationen och meddelat att ett uppdrag givits till stadsdirektören för att utarbeta ett förslag fokuserat på kvalitet, produktivitet, kompetensförsörjning och ekonomisk stabilitet inom hemtjänsten. Godner betonar att majoriteten är enig om vikten av en produktiv och högkvalitativ hemtjänst, oavsett ideologiska skillnader.

Men när ett konkret förslag kommer att presenteras är ännu oklart.

– Det är synd att vi inte fått några tydliga besked från majoriteten om vad de egentligen tycker om valfrihet, men en sak är säker, Liberalerna kommer alltid försvara äldres rätt att bestämma över sin egen tillvaro, säger Metin Hawsho.

Dela artikeln