🕝 1 minuter
BRÅ: Störst andel brottsmisstänkta bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar
Publicerad 25 augusti 2021 02:00
Uppdaterad 25 augusti 2021 02:00

Bild: BRÅ – Brottsförebyggande rådet

En ny studie från BRÅ visar att störst andelen brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Den stora skillnaden enligt BRÅska vara bland annat skillnader på gruppernas åldersfördelning.

”Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.”, skriver BRÅ i ett pressmeddelande.

– När vi jämför de olika grupperna med referensgruppen, som utgörs av inrikesfödda personer med två inrikesfödda föräldrar, så ser vi att överrisken ligger kvar på ungefär samma nivå 2018 som 2007, säger David Shannon, enhetschef, Brå i pressmeddelandet.

Andelen brottsmisstänkta i den studerande gruppen har minskat under perioden 2007- 2018. I rapporten framgår det att det är 2,5 gånger vanligare för att registreras som brottsmisstänkt för utrikesfödda som för inrikes­födda med båda föräldrarna födda i Sverige. ’

Det är även 3 gånger så vanligare för inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar att registreras som brottsmisstänkt än inrikesfödda med båda föräldrarna födda i Sverige.

Däremot har andel misstänkta för bland annat narkotika­brott ökat i samtliga undersökta grupper under 2007-2018 och i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar har misstänkta för dödligt våld ökat.

– Även om inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar har en relativt hög överrisk, så är de en liten grupp i befolkningen, och de står för en relativt liten andel av samtliga registrerade brott, säger David Shannon.

Dela artikeln