🕝 1 minuter
Bötfälls för miljöbrott - "Kunnat medföra skada för människors hälsa
Publicerad 12 mars 2022 01:00
Uppdaterad 12 mars 2022 01:00

Söderenergis fjärr- och kraftvärmeanläggning i Södertälje, Igelstaverket. Foto: Söderenergi.

Under februari och mars månad 2019 inträffade driftstörningar i Söderenergis verksamheten i Igelsta som bestod av defekter i mätinstrumenten.

Nu bötfälls Söderenergi för miljöbrott efter att ha missat att omgående anmäla driftsstörningen på värmeverket.

”Företrädare för verksamheten har av oaktsamhet underlåtit att omgående anmäla driftstörningen till tillsynsmyndigheten.”, framgår det i strafföreläggandet.

Miljöbrottet upptäcktes ett år senare i samband med att miljörapporten lämnades in den 31 mars 2020 till Tillsynsmyndigheten.

Enligt Tillsynsmyndigheten har Söderenergi inte gjort vad som krävts för att förebygga miljöbrottet som bestod av defekter i mätinstrumenten.

Driftstörningen har kunnat medföra skada för människors hälsa eller miljön.”, skriver Åklagarmyndigheten.

Söderenergi dömds nu att betala en företagsbot på 25 000 kronor för försvårande av miljökontroll enligt strafföreläggande från Åklagarmyndigheten.

Dela artikeln