Södertälje kommun
🕝 1 minuter
Bostadsinbrott i Södertälje på lägsta nivå på över 17 år
Publicerad 15 oktober 2023 10:30
Uppdaterad 15 oktober 2023 05:14

Foto: Pexels

Under andra kvartalet 2023 anmäldes färre bostadsinbrott än något kvartal sedan 2006. Det visar ny statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.

Det anmäldes sammanlagt 20 bostadsinbrott i Södertälje kommun under andra kvartalet 2023. Inte ett enda kvartal sedan 2006 har det anmälts så här få bostadsinbrott i kommunen.

Sett till hela de senaste året pekar statistiken också en nedåtgående trend. Under de senaste tolv månader har det anmälts 42 procent färre bostadsinbrott än för ett år sedan. I snitt har det sedan 2006 anmälts 59 bostadsinbrott per kvartal i Södertälje kommun. Flest anmälningar under ett enskilt kvartal noterades det fjärde kvartalet 2017 (171 stycken).

Statistiken visar antalet anmälda brott och inte antalet faktiskt begångna brott. Hur stor andel av de begångna brotten som anmäls varierar mellan olika brottstyper. När det gäller bostadsinbrott gör Brå bedömingen att antalet anmälda brott speglar antalet begågna brott relativt väl.

Benägenheten att anmäla brott kan också förändras över tid, till exempel på grund av förändrade attityder i samhället eller ändrade försäkringsvillkor. Det gör det svårt att utifrån antalet anmälda brott säga om brottsligheten ökar eller minskar. Det finns också ett bortfall av anmälda brott som inte har någon brottsplats registrerad och därmed inte kan knytas till en kommun.

Dela artikeln