🕝 2 minuter
Boende och krögare besvikna - "Det händer ingenting"
Publicerad 23 november 2023 14:06
Uppdaterad 23 november 2023 14:06

Foto: Alexander Isa

Boende på Järnagatan och Yasar Bisse, ägaren av Lion Bar i Södertälje, uttrycker missnöje över kommunens brist på åtgärder för att förbättra belysningen på gatan, trots upprepade påpekanden.

Yasar Bisse, som har drivit Lion Bar i flera år på Järnagatan i centrala Södertälje, har upprepade gånger framfört behovet av bättre belysning på gatan.

Redan under sommaren påtalade han detta för kommunen och fick medhåll från flera företag på adressen samt boende, men flera månader senare har inga åtgärder vidtagits. Bisse understryker att välbelysta gator inte bara skapar en mer inbjudande miljö för lokala verksamheter utan också ökar tryggheten, något som stöds av olika studier.

Dock möts hans försök till dialog med kommunen av vad han uppfattar som ignorans.

– Det finns ingen belysning alls på delar av Järnagatan sedan i somras. Jag har hört av mig vid flera tillfällen för att få gatan upplyst, men det händer ingenting. Det uppfattas otryggt att gå på Järnagatan och det är oerhört tråkigt att det ska behöva vara så. En upplyst gata är trevligare för alla, säger Yasar Bisse och tittar ut mot den mörka gågatan utanför hans verksamhet.

En del av sträcka på Järnagatan är mörk och uppfattas, enligt lokala företagare, som otrygg.

Vid det senaste samtalet med kommunen blev Bisse denna gång hänvisad till Telge Nät istället, och utan några vidare framsteg i frågan. Denna upplevda brist på engagemang och respons från kommunens sida har lett till frustration för företagaren.

När Telgenytt kontaktade Södertälje kommuns kontaktcenter för vägledning till rätt avdelning som hanterar felanmälningar gällande gator och belysning, hänvisade det till en länk för felanmälan. Där framgår det att ett ärendet på Järnagatan registrerades först i mitten på föregående månad, men att det sedan skickades vidare till en annan aktör.

– Jag kontaktade kommunen flera månader i förväg, både i juli och i augusti, innan Södertäljefestivalen. Att ärendet registrerades för knappt en månad sedan är nonchalerande, säger Yasar Bisse.

– Det är elfel som Telge Nät jobbar med, skriver Jan Haraldsson, trafikingenjör på kommunen, i ett mail till Telgenytt under onsdagen.

En annan del av Järnagatan. Här lyser gågatan upp med både gatubelysning och julbelysning.

Dela artikeln