🕝 1 minuter
Ett barn hittades död - Boende i Järna stoppades omedelbart
Publicerad 26 december 2021 01:00
Uppdaterad 26 december 2021 01:00

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, återkallar omedelbart tillståndet för serviceboendet för barn med funktionshinder i Järna. Detta efter att ett barn hittats medvetslös i ett badkar och sedan avled.

Nu bedömer IVO att säkerheten för de barn som är kvar inte kan garanteras och återkallar omedelbart tillståndet att driva boendet för barn och ungdomar med funktionshinder.

”Det finns allvarliga missförhållanden i verksamheten som har betydelse för enskildas möjlighet att få de insatser de har rätt till. Dessa allvarliga missförhållanden innebär en fara för de inflyttade barnens och ungdomarnas liv, hälsa och personliga säkerhet.”, skriver IVO i beslutet.

IVO kopplar den allvarliga händelsen till följd av bristande uppmärksamhet och att föreståndaren för serviceboendet i Järna var på plats mindre än 10 timmar i vecka.

Händelsen, som inträffade i ett boende där barn ska vara trygg och säkra, är enligt myndigheten oacceptabelt, oåterkalleligt och oförsvarligt. Serviceboendet tillstånd återkallades med omedelbar verkan.

Dela artikeln