🕝 2 minuter
Boel Godner (S) om Hovsjöaffären - "Vi var offentliga redan 2019"
Publicerad 25 april 2022 02:00
Uppdaterad 25 april 2022 02:00

Under två års tid var den stora fastighetsaffären i Hovsjö mellan Södertälje kommun och Månsbro fastigheter sekretessbelagd.

Realistpartiets ordförande Joakim Granberg begärde ut handlingarna från kommunen men nekades. Då valde Granberg att ta ärendet vidare till domstol som beslutade att Södertälje kommun måste häva sekretessen.

När handlingarna offentliggjordes avslöjades det att den socialdemokratiska ledningen valde att sälja de 786 lägenheterna i Hovsjö till Månsbro fastigheter trots att de inte hade det högsta budet. Och därmed tackade Södertälje kommun nej till ett högre bud från Hembla AB på 55 miljoner kronor.

– Det är inget avslöjande, vi var offentliga redan 2019 med att vi inte tog högsta budet. Vi måste inte enligt lagen alltid sälja till högstbjudande, säger Boel Godner (S) till Telgenytt.

Enligt Pontus Werlinder, VD Telge Bostäder, var anledningen till sekretessen att försäljningskontraktet innehöll uppgifter som kan “antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs“.

Nu när handlingarna offentliggjorts framkom det inga sådana uppgifter som gett skäl till att affären har varit hemligstämplad sedan 2019.

Det som däremot framkommit är att Södertälje kommun valde att sälja till Månsbro fastigheter, trots ett seriöst- och mycket högre bud från Hembla/Viktoriahem.

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, menar att Hembla inte hade samma svar kring långsiktigt ägande och socialt engagemang och därför föll valet på Månsbro fastigheter. Samtidigt berättade Godner, till Telgenytt, om transparensen i försäljningen gentemot de andra partierna och att köpeskillingen låg högt över värderingen av lägenheterna.

– Joakim Granberg, Realistpartiet, hade som alla andra gruppledare information om att Månsbro inte hade det högsta budet, men Granberg röstade ändå Ja till försäljningen i alla instanser, säger Boel Godner (S).

Enligt Godner var det endast Linda Sjögren (V) som röstade Nej till försäljningen.

Realistpartiet å sin sida menar att den Socialdemokratiska ledningen varken presenterade vilka anbudsgivarna var och inte heller vilka bud som hade lämnats.

– Vi röstade inte alls utan lät bara beslutet passera i Kommunfullmäktige då vi som jag sagt hela tiden inte hade någon som helst insyn i fastighetsaffären. vi visste inte ens att det fanns ett högre bud då allt var sekretessbelagt och hemligt, endast tre Socialdemokrater visste vilka bud som fanns, säger Realistpartiets gruppledare Joakim Granberg till Telgenytt.

– Hade jag vetat att vi hade fått 55 miljoner kronor mer av Hembla så hade jag självklart röstat för att Hembla skulle få köpa fastigheterna, detta är Boel Godners sätt att slingra sig, säger Joakim Granberg.

Sedan kommunen sålde beståndet i Hovsjö till Månsbro 2019 har flera av de boende drabbats av kraftiga hyreshöjningar på uppemot 50 procent, samtidigt som många i området vittnar om att det var bättre under Telge Bostäders ledning.

Detta försökte Linda Sjögren (V) höja ett varningens-finger för och var väldigt kritisk till att sälja ut allmännyttan i Hovsjö.

– Vi visste ju att det skulle ske, precis som alla andra också visste, men inga andra brydde sig, berättade Linda Sjögren (V) till Telgenytt.

Läs även: Miljardbröderna chockhöjer hyrorna i Hovsjö

Dela artikeln