🕝 2 minuter
Biograf och välkända butiker - Ny etableringsplan för stadskärnan
Publicerad 7 juni 2022 02:00
Uppdaterad 7 juni 2022 02:00

Aljosa Lagumdzija, VD Södertälje City och Jonas Karlsson, Näringslivschef Södertälje Kommun.

Centrumföreningen Södertälje City har tillsammans med kommunen och flera fastighetsägare tagit fram en gemensam etableringsplan för de kommande fyra åren.

Ett av målen är att etablera flera varumärken samt en biograf i Södertälje innan år 2026.

Centrumförening Södertälje City med Aljosa Lagumdzija i spetsen verkar för att utveckla stadens stadskärnan på allra bästa sätt. Nu har centrumföreningen, gemensamt med representanter från de större fastighetsbolagen, skapat en etableringsplan för stadskärnan med tydliga mål och långsiktiga planer.

– Etableringsplanen är ett steg i vår långsiktiga strategi med att utveckla stadskärnans utbud. Det ger stadens nyckelaktörer bra underlag så att vi strävar åt samma mål och fyller staden med rätt typ av verksamheter som kompletterar vårt befintliga utbud och som matchar framtidens trender och behov, säger Aljosa Lagumdzija, VD på Södertälje City.

Syftet med det långsiktiga samarbetet och etableringsplanen är öka attraktionskraften till stadskärnan, bland annat genom att etablera kända verksamheter som kompletterar det befintliga utbudet.

Etableringsplanen 2022-2026.

Hittills har tre digitala workshops genomförts där ett 30-tal personer deltagit. En av dessa som medverkade var Nathalie Siltberg, fastighetsförvaltare på ByggVesta, som ser positivt på initiativet från Södertälje kommun och Södertälje City.

– Ur vårt perspektiv som fastighetsägare är etableringsplanen viktig långsiktigt. För att skapa en attraktiv miljö för både boende och aktörer, säger hon.

Fastighetsägarna, näringslivet, Södertälje kommun och Södertälje City har satt som mål att bland annat etablera en biograf innan år 2026. Få ett ökat utbud av verksamheter med aktiviteter för barn och unga, samt förstärka stadskärnan med efterfrågade varumärken som till exempel New Yorker, Footlocker och Lagerhaus.

– I Södertälje har vi sedan många år tillbaka ett strukturerat samarbete för utvecklingen av stadskärnan. Det känns helt rätt att vi nu tar nästa steg med en etableringsplan. Det ger ytterligare kraft och riktning för en levande och attraktiv stadskärna i Södertälje, säger Jonas Karlsson, näringslivschef på Södertälje kommun.

Dela artikeln