🕝 1 minuter
Beviljas miljonbelopp i bidrag - "Vi kan göra skillnad"
Publicerad 28 april 2023 06:00
Uppdaterad 28 april 2023 01:44

Foto: Söderenergi

Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje beviljas 12,5 miljoner kronor för att fortsätta utvecklingen av bio-CCS. En teknik som tar bort koldioxid från atmosfären genom att fånga, förvätska och lagra biogen koldioxid.

Söderenergi har fått klartecken från Energimyndigheten att fortsätta sitt arbete för att producera negativa utsläpp innan år 2030. Totalt ger myndigheten stöd på 12,5 miljoner för nästa steg i för att avskilja, förvätska och lagra biogen koldioxid och därmed främjar Sveriges och EU:s klimatmål.

– Att avskilja och lagra 500 000 ton koldioxid per år har stor betydelse för klimatet, men innan vi sätter planen i verket måste vi vara säkra på vad det betyder för närmiljö och produktionsprocess på Igelstaverket. Det är också av största vikt att få de finansiella förutsättningarna på plats. Det här är inte något som ska göra fjärrvärmen dyrare, säger projektägare Leif Bodinson i ett pressmeddelande.

(Annonslänk)

Söderenergi är Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent och den tredje projektfasen kommer att pågå fram till augusti 2024. Målet är att kunna möta byggstart av en processanläggning år 2026.

– Vi vet att vi kan göra skillnad, det är därför vi satsar på den nya tekniken. Förutsättningarna för att kunna producera negativa utsläpp på anläggningen via bio-CCS är bland de bästa i Sverige. Igelstaverket har också en egen hamn med direkt tillgång till Östersjön. Det gör Söderenergi till en stark aktör för att tillsammans med branschkollegor ta täten inom utvecklingen av negativa utsläpp och visa att det går att realisera en fullskalig bio-CCS-kedja i Sverige innan år 2030, säger Bodinson. 

Dela artikeln