🕝 1 minuter
Beskedet: Telge beslutar att inte riva Lunagallerian
Publicerad 2 mars 2023 18:46
Uppdaterad 2 mars 2023 18:46

Foto: Alexander Isa.

Det var tänkt att riva Lunakvarteret och bygga nya, modernare, fastigheter. Nu framkommer det uppgifter om att Telge fastigheter beslutat att istället renovera hela fastigheten, det rapporterar SVT.

2019 genomfördes en större undersökning där omfattande mögelskador upptäcktes. Möglet hade spridit sig i kvarterets byggnader och ett beslut om att delar av kvarteret behövde rivas och återuppbyggas, och andra delar restaureras, hade fattats.

Nu har Telge fastigheter beslutat att istället renovera hela kvarteret och därmed valt att slopa den tidigare planen om att bygga nytt.

Enligt Telge fastigheters VD, Krister Mellström som SVT talat med, blir det väldigt kostsamt att riva allt, samt att det finns en osäkerhet om nya hus faller på plats med dagens konjunktur. Kostnaden att riva och bygga nytt skulle kunna hamna på flera miljarder kronor. Då kvarterets stommar är friska anses en stor renovering vara en bättre lösning och därmed skära ner på kostnaderna. Notan på en sådan lösning skulle kunna hamna på mindre än en miljard kronor.

Den tidigare tilltänkta skissen. Illustration: Södertälje kommun

– Det här har varit en del i arbetet med att ta fram den nya detaljplanen. I det ingår väldigt mycket grundförutsättning och i det ser vi att de både är möjligt att behålla stommarna och bygga vidare och göra något bra av det, säger Telge fastigheters VD, Krister Mellström, till Svt.

Planen är bland annat att återinföra gatan mellan Nygatan och Storgatan, där rulltrapporna i Lunagallerian finns idag.

Tidigare planerade Telge Fastigheter att stänga ner hela kvarteret januari 2024, men nu väntas renoveringen delas upp i olika etapper och att vissa butiker får finnas kvar en längre period. De som kan finnas kvar kommer vara kvar, medan de som behöver evakueras flyttas till andra lokaler i centrum, meddelar Telge fastigheter.

Målet är att renoveringen ska vara helt färdigställd år 2028 .

Dela artikeln