Södertälje kommun
🕝 1 minuter
Befolkningen minskar för första gången sedan 2009
Publicerad 23 augusti 2023 06:00
Uppdaterad 23 augusti 2023 00:05

Foto: Alexander Isa

Efter 14 år av ökande befolkning minskade antalet invånare i Södertälje under andra kvartalet 2023. Det visar SCB:s senaste statistik.

Södertälje tillhör de 140 kommuner i riket vars befolkning minskade under andra kvartalet. Bland de 26 kommunerna i Stockholms län minskade befolkningen i sex. Fler föddes än dog i Södertälje kommun under andra kvartalet 2023 – men fler flyttade från än till kommunen. Befolkningen minskade med 18 personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Södertälje 102.606 invånare.

Jämfört med för ett år sedan har befolkningen ökat med 544 personer. Södertälje har haft en positiv befolkningsutveckling under de flesta kvartal sedan millennieskiftet, men det är första gången befolkningen minskar sedan fjärde kvartalet 2009.

Under det andra kvartalet flyttade 1669 personer till Södertälje, medan 1838 personer flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett negativt flyttnetto. Det har oftast inte varit fallet historiskt sett. Det är det största negativa flyttnettot under ett kvartal på hela 2000-talet i Södertälje.

Av de 1669 som flyttade in kom de flesta från Stockholms län – 838 personer – medan 485 flyttade in från andra län i Sverige och 346 invandrade från andra länder. Av de 1838 som lämnade kommunen flyttade 1150 till övriga Stockholms län, 498 till andra län och 190 till utlandet.

Dela artikeln