🕝 1 minuter
BB i Södertälje fortsätter leverera toppresultat
Publicerad 12 januari 2023 06:00
Uppdaterad 12 januari 2023 00:12

Foto: Pixnio.

Under 2021 och 2022 var BB Södertälje den enda förlossningsenhet i region Stockholm som uppfyllde alla ersättningsgrundande kvalitetsmåtten när det kommer till de som har sitt första barn.

– Vi är mycket glada över de här fina resultaten och oerhört stolta över alla medarbetare som gjort detta möjligt, säger Henrik Overödder, Verksamhetsområdeschef på Kvinnor och Barn, Södertälje sjukhus.

Många av samtliga barnmorskor, undersköterskor, och läkare på BB Södertälje arbetar på förlossningsavdelningen och med eftervård. Flera barnmorskor och läkare arbetar med ultraljud och på specialistmödravården.

– Vi är en relativt sett liten enhet med en sammanhållen och individanpassad vård. Beslutsvägarna är korta och våra medarbetare är mycket engagerade och kompetenta och driver ett ambitiöst förbättringsarbete. Hos oss ges man som medarbetare stor frihet under ansvar, vilket vi tror spelar en viktig roll för vår höga vårdkvalitet och för de här fina resultaten, fortsätter Henrik.

Ersättningsgrundande kvalitetsmått

Kvalitetsmåtten begär att sjukhus har minskat på undvikbara mängden kejsarsnitt, samt att bristningar som skett under förlossningen inte ska vara av grad 3 eller 4.

Dela artikeln