🕝 1 minuter
Båtresenärer möts av färre slussningar i Södertälje
Publicerad 11 maj 2023 06:00
Uppdaterad 11 maj 2023 01:26

Foto: Alexander Isa

Under sommaren 2023 kommer båtresenärer som passerar Södertälje att möta längre väntetider på grund av pågående arbeten i slussen. Slussning kommer endast att ske varannan timme, vilket innebär fördröjningar för fritidsbåtar som vill passera.

Samtidigt som slussarbetet och kanalunderhållet pågår intensifieras också utomhustemperaturen, vilket leder till ökad båttrafik i kanalen och genom slussen där entreprenörerna arbetar.

Med den ökande båttrafiken uppmanar Sjöfartsverket alla båtägare att visa hänsyn när de passerar arbetsplatsen. Bland annat framför Sjöfartsverket vara uppmärksam på dykflaggor som markerar platser där dykare arbetar i vattnet, men också att hålla behörigt avstånd till arbetspontonerna och att respektera hastighetsbegränsningarna.

– För allas trygghet är det viktigt att vi hjälps åt och tänker på säkerheten, säger projektledare Tobias Kednert på Trafikverket.  

Trots de tillfälliga olägenheterna strävar man efter att säkerställa en säker och smidig passage för alla båtresenärer i Södertälje.

(Annonslänk)

Dela artikeln