Debatt
🕝 1 minuter
""Barn som rekryteras till kriminalitet är brottsoffer""
Publicerad 12 februari 2023 06:00
Uppdaterad 12 februari 2023 00:31
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Södertäljeadvokaten, Jakob Lindgren.

Som brottmålsadvokat i Södertälje träffar jag ofta barn som är misstänkta för brott. Allt oftare träffar jag också häktade barn. Utvecklingen på området och barnens situation oroar mig.

I teorin är det svårt att häkta ett barn. Min uppfattning är att det inte är lika svårt i praktiken. Därtill tror jag att domstolar i större utsträckning häktat barn under den senaste tiden. En mycket allvarlig brist är att domstolar i sina häktningsbeslut aldrig utvecklar skälen för häktningen närmare. Det leder till att det är omöjligt att förstå hur domstolen resonerat. Det går därför inte heller att jämföra beslut. Barn blir inlåsta utan att domstolen berättar varför.

Synen på barn som förövare måste ändras. Ett viktigt steg i den riktningen är att låta brottet människohandel innefatta rekrytering av barn till kriminalitet. Redan idag gäller detta för rekrytering för sexuella ändamål eller tvångsarbete. Samma reglering borde gälla dem som rekryterar barn till kriminalitet. Då läggs ansvaret där det ska läggas.

Barn som rekryteras till brottslighet är brottsoffer. De kanske inte alltid förstår det själva. Men vi som förstår måste agera. Att som barn bli sedd som brottsoffer är också en viktig förutsättning för att senare välja rätt väg i livet.

Jakob Lindgren. Brottmålsadvokat i Södertälje

Dela artikeln