🕝 2 minuter
Banker ersättningsskyldiga när kunder drabbas av bedrägerier
Publicerad 11 november 2022 17:41
Uppdaterad 13 augusti 2023 14:23

Arkivbilder.

BankID-bedrägerierna blir allt fler och bedragarna blir allt listigare på att stjäla pengar. Nu beslutar Allmänna reklamationsnämnden, ARN, att konsumenter som utsätts för bedrägerier ska få ersättning av sina banker.

Tidigare i år förtydligade Högsta domstolen var gränsdragningen går mellan bankens skyldighet och konsumentens.

I de rättsfall som ARN hanterat har bankerna i samtliga fall ansett att konsumenterna varit skyldiga att stå för hela beloppet som de lurats på. Men efter rättsfallet, ”BankID-bedrägeriet”, i Högsta domstolen har det klargjorts när konsumenten agerar ”grovt oaktsamt” eller ”särskilt klandervärt”.

– Det som har varit svårt är hur gränsdragningen mellan de olika graderna av oaktsamhet ska göras, dvs. vad som är grovt oaktsamt och särskilt klandervärt, det framgår inte direkt av lagen. Det var därför välkommet att Högsta domstolen uttalade sig om det i sin dom i juni, säger Marcus Isgren, chef på ARN, i ett pressmeddelande.

Att ge ut sina behörighetsfunktioner, så som BankID, är en sak. Om bedragaren därefter nyttjar BankID, från sin enhet för att föra över pengar kontot, kan ansvaret vila på banken. Denna tillämpad metod, som HD lagt fram, har ARN i ett flertal fall använt sig av när konsumenter utsatts för bedrägerier.

Vid ett bedrägeri ska den drabbade konsumenten bedömas för att ha agerat ”särskilt klandervärt” eller ”grovt oaktsamt”.

Om en person lämnat ut koder från sina bankdosor eller liknandet, som kontohavaren är skyldig att skydda, har denne agerat grovt vårdslöst, men inte särskilt klandervärt. I dessa fall ska konsumenten svara för mer än 12 000 kronor av beloppet som blivit stulet.

”Om en obehörig transaktion har genomförts, t.ex. genom att en bedragare utan kontohavarens samtycke har fört bort pengar från ett konto, är huvudregeln att banken är skyldig att återställa kontot. Utgångspunkten är alltså att konsumenten inte ska ansvara för något belopp.”, skriver ARN.

Om bedömningen däremot anses vara särskilt klandervärt ska konsumenten ansvara för hela förlusten. 

ARN har hanterat nio fall av BankID-bedrägerier där konsumenterna enligt chefen, Marcus Isgren, uppvisat betydande vårdslöshet genom att lämna ut koder till bedragarna.

– Bara i ett fall har banken bevisat att konsumenten med avsikt lämnade ut koder till en obehörig person samtidigt som konsumenten hade anledning att misstänka att det fanns stor risk för obehöriga uttag. Endast i detta fall fick konsumenten alltså stå för hela förlusten. I övriga fall fick bankerna stå för allt utom 12 000 kr, säger Marcus Isgren.

Läs även: – Varnar för bedragare: ”Vi kontaktar aldrig för att be om ditt Bank-ID”

Dela artikeln