🕝 1 minuter
AstraZeneca får undantag för export till Ryssland
Publicerad 18 juni 2024 05:00
Uppdaterad 18 juni 2024 05:00
Foto: Shamash Oyal

Astra Zeneca har beviljats undantag för att tillhandahålla tjänster och teknisk assistans kopplat till varor som omfattas av sanktioner mot Ryssland.

Kommerskollegium har beviljat AstraZeneca undantag som innebär att företaget får tillhandahålla tjänster och teknisk assistans för vissa varor trots exportförbudet till Ryssland. Detta beslut, som är giltigt i 12 månader, kräver att Astra Zeneca följer gällande sanktionslagstiftning och redovisar genomförandet av tjänsteexporten inom 18 månader.

Bakgrunden till ansökan, som inkom den 11 april 2024, är att Astra Zeneca behöver erbjuda teknisk assistans för produktion av livsviktiga mediciner mot exempelvis cancer, diabetes och hjärtsjukdomar i Ryssland. Den tekniska supporten är nödvändig för att säkerställa en säker och effektiv tillverkningsprocess.

Kommerskollegium konstaterar att det inte finns rimliga skäl att anta att den tekniska assistansen kan ha en militär slutanvändning och att den är nödvändig för medicinska ändamål. Beslutet kan när som helst upphävas om det visar sig nödvändigt.

Dela artikeln