🕝 1 minuter
Astras läkemedel för diabetes har godkänts i Kina
Publicerad 4 juli 2023 06:00
Uppdaterad 4 juli 2023 02:34

Foto: Cc. 

Södertäljebaserade företaget AstraZeneca har fått sitt läkemedel Xigduo XR godkänt i Kina för behandling av typ 2-diabetes. Ungefär 129 miljoner människor lever med sjukdomen i Kina och kommer nu kunna få behandling som ett komplement till kost och motion.

Xigduo XR, en en gång om dagen-tablett som kombinerar dapagliflozin och metforminhydroklorid förlängd frisättning, har blivit godkänd av Kinas nationella medicinproduktsadministration för behandling av typ 2-diabetes. Detta gör Xigduo XR till den enda fasta kombinationen av sin sort som är godkänd i landet.

Typ 2-diabetes är ett stort hälsoproblem i Kina, med cirka 129 miljoner människor som lever med sjukdomen. Läkemedlet hjälper till att förbättra glykemisk kontroll som ett tillägg till kost och motion. Xigduo XR kan spela en viktig roll för att minska förekomsten av allvarliga komplikationer, såsom hjärtsjukdom och njurskador, som kan orsakas av dålig glykemisk kontroll.

– Personer som lever med typ 2-diabetes har ofta samtidiga sjukdomar som hjärtsvikt och kronisk njursjukdom, vilket leder till kardiorena händelser som är de främsta döds- och sjukhusorsakerna i denna patientpopulation. Detta välkomnade godkännande representerar ett viktigt steg framåt för en bättre hantering av tillståndet, säger Ruud Dobber, verkställande vice president för affärsområdet BioPharmaceuticals på AstraZeneca.

(Annonslänk)

Dela artikeln