Debatt
🕝 1 minuter
"Assyriska kvinnoförbundet firar 40 år - Sveriges äldsta minoritetsförbund"
Publicerad 8 april 2022 02:00
Uppdaterad 1 maj 2024 15:18
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Foto: Assyriska Kvinnoförbundet

Assyriska kvinnoförbundet (AKF) vill uppmärksamma sitt 40-årsjubileum och utge en bok, lördag den 9 april.

Det firar Sveriges äldsta minoritetsförbund, AKF, med tal, kultur och mycket mer.

År 1967 kom den första gruppen assyrier till Sverige. De var kristna flyktingar från Mesopotamien/Bethnahrin, landet mellan de två floderna, Eufrat och Tigris. Assyrierna var den första organiserade invandringen i Sverige och många av kvinnorna var inte välutbildade.

Den 15 juni 1980 bildades den första Assyriska Kvinnokommittén som var underställd Assyriska Riksförbundet och 29 år senare blev AKF ett självständigt förbund.

”Ett huvudorgan för att främja samarbetet mellan det assyriska lokalföreningarnas kvinnosektioner”

Det blev ett huvudorgan för att främja samarbetet mellan det Assyriska lokalföreningarnas kvinnosektioner och att föra fram de assyriska kvinnornas frågor.

Både på nationell och internationell nivån och att uppnå ett jämställt assyriskt föreningsliv där kvinnor och män har samma möjlighet och förutsättning. Att utveckla och forma, bevara den assyriska kulturen och språket, samt öka att förståelsen mellan olika kulturer och generationer.

”Underlätta assyriska kvinnors integration, delaktighet och inflytande i det svenska samhället”

Vi verka för ökad kunskap om den svenska kulturen och vill underlätta assyriska kvinnors integration, delaktighet och inflytande i det svenska samhället.

Vi vill också utveckla utbytet av kvinnors kunskaper och erfarenheter samtidigt främja jämställdheten i det assyriska föreningslivet.

Assyriska kvinnoförbundets kamp fortsätter för kvinnors frihet, jämlikhet, och solidaritet.

Assyriska Kvinnoförbundet

Dela artikeln