🕝 1 minuter
Flera brister upptäckta vid inspektion på kommunen
Publicerad 24 juni 2024 05:00
Uppdaterad 24 juni 2024 05:00
Arkivbild: Alexander Isa

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av Kultur- och fritidskontoret och upptäckt flera brister i arbetsmiljön. Kommunen måste nu åtgärda samtliga brister.

Den 13 juni genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av Kultur- och fritidskontoret i stadshuset. Vid inspektionen identifierades flera brister i arbetsmiljön som kommunen måste åtgärda.

En av de mest allvarliga bristerna var att flera utrymningsvägar var försedda med lås och handtag, vilket kan försvåra en snabb evakuering vid en nödsituation. Det saknades även skyltar och vägledande markeringar för att tydligt visa vägen till närmaste utrymningsväg. Arbetsmiljöverket kräver nu att kommunen säkerställer att alla utrymningsvägar är tydligt markerade och lättillgängliga.

En annan brist var avsaknaden av en riskbedömning för laddning av elcyklar och elmopeder. Dessa fordon laddades nära en utrymningsväg och i närheten av en trycksatt anordning för sprinklersystemet, vilket kan utgöra en risk. Kommunen måste nu genomföra en noggrann riskbedömning och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera risken för olyckor och ohälsa.

Dessutom saknades skydd mot rörliga delar på vinschar och vinschspolar på två balkonger, vilket innebär en allvarlig risk för arbetstagare. Arbetsmiljöverket har ålagt kommunen att installera skyddsanordningar för att förhindra kontakt med de rörliga delarna.

Kommunen har till den 30 augusti att visa hur de har åtgärdat de påtalade bristerna. Om inte bristerna åtgärdas kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, eventuellt förenade med vite.

Dela artikeln