🕝 1 minuter
Användning av kommunala lokaler stoppas
Publicerad 16 december 2023 22:30
Uppdaterad 17 december 2023 03:25

Foto: Alexander Isa

Arbetsmiljöverket har utfärdat ett förbud mot användning av en utbildningslokal i Södertälje på grund av otillräckliga arbetsmiljöförhållanden, särskilt relaterade till extrema inomhustemperaturer. Nu riskerar kommunen stora böter om bristerna inte åtgärdas.

Efter en inspektion på en lokal som används av Kommunal Vuxenutbildning i Västergård, har Arbetsmiljöverket beslutat att införa ett förbud enligt arbetsmiljölagen. Beslutet baseras på rapporter om farliga arbetsförhållanden, där inomhustemperaturen avsevärt avviker från de rekommenderade nivåerna.

Skyddsombud vid arbetsplatsen hade tidigare anmält problemen och begärt åtgärder för att hantera extrema temperaturer som påverkar både personal och elever. Vid inspektionen upptäcktes att vissa klassrum når temperaturer upp till 31 grader under varma perioder och att lokalerna blir så kalla under vintern att filtar och ytterkläder måste användas inomhus.

Verksamheten har försökt lösa problemet med tillfälliga åtgärder som fläktar och portabla element, men dessa har inte varit tillräckliga. Arbetsmiljöverket har bedömt att de nuvarande förhållandena kan leda till ohälsa hos personal och elever, och kräver därför att åtgärder vidtas.

För att säkerställa att lokalen blir säker för fortsatt användning, har verket utfärdat ett förbud som kommer att förenas med ett vite på 300 000 kronor om inte förhållandena förbättras. Dessutom har en begäran om att kommunicera eventuella ändringar i verksamhetens ledning gjorts, vilket också kan leda till ett vite på 5 000 kronor om inte efterföljs.

Arbetsgivaren har fått till årsskiftet 2024-2025 för att genomföra de nödvändiga åtgärderna och uppfylla villkoren som ställts.

Dela artikeln