🕝 1 minuter
Antal HIV fall rekordlågt - Kan vara relaterat till pandemin
Publicerad 14 december 2021 01:00
Uppdaterad 14 december 2021 01:00

Foto: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free.

Antalet nydiagnosticerade HIV- fall har kontinuerligt minskat de senaste tre åren. Förra året diagnostiserades 360 personer med HIV i Sverige, det lägsta antalet sedan sjukdomen blev anmälningspliktig.

På Södersjukhusets mottagning Venhälsan, finns det dock en oro att pandemin lett till att många går odiagnostiserade.

Mottagningen Venhälsan tar emot män och transpersoner som vill testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar. Mottagningens överläkare, Catharina Missailidis, säger att antalet HIV-fall kan ha minskat, bortsett från medicinsk utveckling, genom att människors sociala kontakt och rörelse varit begränsad.

– Vi tror att det delvis beror på PrEP-behandling, men man får inte glömma att ett minskat resande och immigrationsflöde till följd av pandemin kan vara en bidragande faktor, säger mottagningens överläkare, Catharina Missailidis i ett pressmeddelande.

Samtidigt menar Catharina att hon och personalen på Venhälsan är oroliga för att det finns ett mörkertal i Sverige, eftersom mottagningen behövt begränsa antalet personer de tar emot under pandemin. 

– På Venhälsan har vi fått begränsa våra tider. Det finns en oro att mörkertalet av odiagnosticerade hiv-bärare därför har ökat.

Folkhälsomyndighetens siffror visar att ca 8000 personer idag lever med diagnosticerad HIV i Sverige.

Myndigheten publicerade 2018 en modell i vilket antalet mörkertal av HIV-fall beräknades. Då låg siffran på 800 personer.

Dela artikeln