🕝 1 minuter
Anställd varnas - Delade ut fel dosförpackade läkemedel
Publicerad 9 november 2022 10:27
Uppdaterad 9 november 2022 10:27

Arivbild

En kommunanställd tilldelas en skriftlig varning efter att ha brustit i sin anställning.

Detta enligt ett beslut från Omsorgskontoret i Södertälje kommun.

I beslutet framfår det att den anställde har felaktigt givit en brukare tre dosförpackade läkemedel som brukaren skulle få nästkommande dag.

En allvarlig förseelse som kommunen anser som ett brott mot anställningsavtalet. Av den anledningen betraktas den kommunanställda ha misskötts sig och därmed riskerar uppsägning av sin anställning vid upprepning.

Nu framgår i ett beslut att Omsorgskontoret tilldelar den kommunanställde en disciplinpåföljd i form av skriftlig varning. Detta efter att personen felaktigt delat tre dosförpackade läkemedel till brukaren.

Dela artikeln