🕝 1 minuter
Anställd på förskola skrek på barngrupp - varnas
Publicerad 11 november 2023 06:00
Uppdaterad 11 november 2023 02:11

Foto: Pexels

En anställd vid en förskola har mottagit en skriftlig varning för allvarliga fel i anställningen. Denna åtgärd vidtas efter en incident där den anställde skrikit åt en barngrupp och fysiskt korrigerat ett barn.

”Har vid detta tillfälle inte arbetat utifrån vad som står i skollagen.”, skriver kommunen i beslutet.

En kommunanställd i Södertälje har blivit formellt varnad på grund av beteende som bryter mot anställningsavtalet. Denna skriftliga varning utfärdas med anledning av ett incident i början av oktober förra månaden, då den anställde skrek mot en barngrupp under deras vila och fysiskt korrigerade ett barn som inte ville komma till ro.

Arbetsgivaren ser detta som en allvarlig förseelse och en kränkning mot barnen, vilket strider mot principerna om respektfull och nyanserad kommunikation med barn. Dessa handlingar står i direkt konflikt med kraven i skollagen, som stipulerar att barn ska erbjudas trygg omsorg och att deras behov ska sättas i fokus.

I den skriftliga varningen framgår det att den anställde riskerar uppsägning vid upprepning.

Dela artikeln