Annonspolicy

Annonspolicy

Datum för ikraftträdande: 23 juni 2022

Denna annonspolicy (här kallad ”Policyn ”) beskriver Telgenytt.se och dess leverantörer och andra tredje parters användning av cookies och annonseringspolicy. I denna Policy syftar ”vi” och ”oss” på Telgenytt, TNM Aktiebolag, våra leverantörer och andra tredje parter.

1. Våra reserveringar vid annonsering

1.1 Telgenytt reserverar sig för:

Annonseringsfel: Vi reserverar oss för feltryck, publiceringfel eller någon annan typ av fel vid uppladdning av våra kunders annonser. Vi har som avsikt att alltid ge en så ytterst bra möjlighet att kunna synas på vår webbplats (www.Telgenytt.se) efter båda parters villkor och möjligheter. Trotts detta kan alltid avvikelser ske, vi försöker alltid åtgärda uppstådda misstag.

Prisändringar: Vi har som avsikt att ha marknadsmässiga och konkurrenskraftiga priser, men reserverar oss för prisändringar eller tryckfel.

Annonseringstid: Annonseringstiden avtalas i samband med offertförfrågan som skickas av oss. Vi reseverar oss för eventuella misstag vid publicering eller radering av annonsen med hänsyn till den avtalade annonstiden.
Om eventuella fel sker relaterade till “annonstid” har vi som avsikt att kompensera tiden.
Eventuella störningar: Vi reserverar oss för eventuella driftstörningar eller tekniska komplikationer som kan ske av vår webbplats (www.Telgenytt.se). Vid sådana tillfällen kommer eventuell tid kompenseras om störningen pågår i mer än 3 timmar.

Vi är mån om våra kunder och därför försöker vi alltid minimera fel från att uppstå, men om något fel skulle ske försöker vi alltid göra rätt för oss genom att kompensera våra kunder med att avlasta fel i form av tidsersättning eller avdrag i pengar.

2. Personuppgifter

2.1 Personuppgiftslagen: Genom att handla hos oss accepterar du vår annonspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidarebefordra aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Vi är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning.

2.2 Vilka uppgifter lagrar vi?:

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, företagsuppgifter och köphistorik.
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

2.3 Rättslig grund: 
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.

2.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?: 
Vid genomförande av köp, delas information med personal på TNM Aktiebolag och finansiella tredjeparter. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer, och företagsuppgifter. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
De finansiellaparter (revisor) som vi använder oss av är: NBIC Handelsbolag.
2.5 Rätten till tillgång:
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.
2.6 Rätten att bli glömd: 
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

3. Riktlinjer att följa

3.1 Riktlinjerna nedan ger en kort förklaring av TNM Aktiebolag policy för annonsering på webbplatsen:

Riktighet: Du får inte lura eller ljuga med ditt budskap i annonsen.

Annonstext och kontaktinformation: Använd inte stavning, grammatik, versaler, interpunktion eller repetitioner som avviker från normen. Du kan lägga till en länk och antingen en e-postadress eller ett telefonnummer.

Diskriminering: Även om det är lagligt i jurisdiktionen i fråga tillåter inte Telgenytt några annonser som förespråkar, främjar eller innehåller diskriminerande anställningsrutiner eller nekande till utbildning, bostad eller ekonomiska möjligheter på grund av ålder, kön, religion, etnisk tillhörighet, ras eller sexuell läggning. Annonser som stödjer nekande eller begränsning av rättvisa och jämställda utbildnings-, boende-, kredit- och/eller karriärmöjligheter är förbjudna.

Språk: Använd inte olämpligt eller stötande språk.

Länkbeteende: Du får inte lura, förvirra eller på annat sätt försämra upplevelsen för våra läsare som klickar på din annons.

Förbjudna produkter: Du får inte annonsera om barnförbjudet innehåll, annonsnätverk, alkohol, upphovsrättsskyddat innehåll, varumärkesförfalskade varor, datainsamling och sekretess, droger och relaterade produkter, förfalskade dokument, spel, hackning och lösenordsknäckning, hälsofrågor, ockult verksamhet, opposition, politiskt eller religiöst innehåll (undantag gäller), bedrägerier, tvivelaktiga nedladdningar, tobak, vapen.
Känsligt innehåll: Du får inte annonsera om olagliga produkter, dejtingsajter, spel, hat eller våld, vapen, finansiell situation, nätverksförsäljning av illegala produkter, provocerande religiöst eller politiskt innehåll etc.
Varumärken: Du får inte använda varumärken som du inte har laglig tillåtelse att använda.