🕝 2 minuter
Andelen heltidsarbetande ökar i Södertälje kommun
Publicerad 2 maj 2021 02:00
Uppdaterad 2 maj 2021 02:00

Genom att satsa på medarbetarnas kompetensutveckling och hållbara heltidsanställningar ökar andelen heltidsarbetande i Södertälje kommun. Satsningen gör att vi nu har klättrat upp till femte plats bland Sveriges kommuner.

– Vi har kommit en bra bit på vägen i arbetet med att normalisera heltidsarbete i kommunen. För några år sedan hamnade vi på 16:e plats, säger Elof Hansjons, ordförande (S) för personalutskottet.

Satsningen på hållbara heltidsanställningar är en jämställdhetsfråga då deltidsarbete är vanligast inom kvinnodominerade yrken. Deltid ger en lägre inkomst och leder på längre sikt till lägre pension.  

Heltid som norm är även viktigt för att möta den stora kompetensbrist som välfärden står inför. Om fler arbetar mer minskar behovet av nyrekrytering.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal är fortsatt överens om att heltid ska vara norm och att kommunernas arbete med frågan förlängs till år 2024.

Femte året i rad som andelen heltidsarbetande ökar

För Södertälje kommun är sysselsättningsgraden för månadsavlönade i snitt 94 procent av en heltidsanställning. Det är nu femte året i rad som andelen heltidsarbetande ökar. Vid en jämförelse av högst andel heltidsarbetande mellan alla 290 kommuner placerar sig Södertälje kommun på en femteplats.

Det är vid omsorgskontoret som lejonparten av kommunens aktiviteter för att öka andelen heltidsarbetande skett.

– En trygg verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning kräver bra villkor för våra medarbetare. Det finns inga genvägar till att både locka personal till våra arbetsplatser och att man ska välja att stanna. Vi har kommit en bra bit på vägen, men vi har fortfarande ett långsiktigt arbete framför oss, säger Elof Hansjons.

Karin Björkryd, omsorgsdirektör i Södertälje kommun berättar vad som ligger bakom den goda utvecklingen.

– Vi har lagt kraft på att utveckla kompetensen kring schema och bemanning med ett samtidigt fokus på hållbara arbetsvillkor och en förbättrad arbetsmiljö. Vi fortsätter med dialog om hur vi bör förlägga arbetstiden, allt för att kunna möta såväl medarbetarnas behov som behoven hos de vi finns till för.

  • År 2016 kom Kommunal och dåvarande Sveriges kommuner och landsting överens om att alla kommuner skulle ha en handlingsplan för att heltid skulle bli norm till 2021. De områden som Södertäljes lokala handlingsplan innehöll 1) ett tydligt arbetsgivarerbjudande 2) en hållbar heltid 3) kompetensutveckling 4) kontroll och uppföljning.  
  • Kolada är det system där man bl a hittar jämförelser om andel heltidsanställningar (öppnas i nytt fönster).
  • Systemet är upprättat av Rådet för kommunala analyser (RKA) – ett samarbetsorgan mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR).
  • År 2018 hamnade Södertälje på 16:e plats i en liknande jämförelse om andel heltidsanställningar.
Dela artikeln