🕝 1 minuter
Allvarlig kritik riktas mot kommunens äldreboenden
Publicerad 12 maj 2023 10:47
Uppdaterad 12 maj 2023 10:47

Foto: Pxhere.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar skarp kritik mot Södertälje kommun efter att ha upptäckt brister i den medicinska vården och behandlingen på äldreboendena. Nu kräver IVO att kommunen vidtar åtgärder senast den 22 juni för att komma till rätta med bristerna.

Inspektionen för vård och omsorg genomför just nu en nationell tillsyn av kommunala äldreboenden i hela landet som inleddes 2022. Syftet med granskningen är att bedöma om de boende får individuella bedömningar, om personalen har tillräcklig kompetens, om bemanningen är kontinuerlig, om vården dokumenteras korrekt, hur läkemedel hanteras och om de boende får rätt vård i livets slutskede.

När turen kom till Södertälje upptäckte IVO flera allvarliga brister på de kommunala äldreboenden.

Bristande kompetens hos personalen vid medicinska bedömningar samt otillräckliga språkkunskaper i svenska är några av de problem som framhävs. Dessutom framkommer att dokumentationen inte följer gällande regelverk och att det saknas kontinuitet i personalgruppen för att främja en god vård. Även läkemedelshanteringen bedöms som osäker för patienterna och vården i livets slutskede uppfyller inte kraven.

”Många livsavgörande bedömningar av patienter på SÄBO görs av den personal som har den lägsta utbildningsnivån. Tillgången till läkare som kan göra bedömningar fysiskt på plats är ibland otillräcklig”, skriver Inspektionen för vård och omsorg.

IVO har fört samtal med representanter för kommunens ledning som menar att de haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, vilket har resulterat i ökad användning av bemanningssköterskor. Detta har i sin tur påverkat kontinuiteten negativt. Samtidigt påpekar IVO att det är kommunen, som den enskilda arbetsgivaren, som måste ställa krav vid rekrytering utifrån verksamhetens behov av kvalitet och kompetens.

Nu kräver myndigheten att Södertälje kommun agerar snarast för att åtgärda bristerna och förbättra den medicinska vården på äldreboendena innan den 22 juni.

(Annonslänk)

Dela artikeln