🕝 1 minuter
Akutsjukhusen får två miljarder extra - "Historiskt"
Publicerad 29 januari 2023 06:00
Uppdaterad 29 januari 2023 01:49

Arkivbild.

Försämrad patientsäkerhet, brist på vårdplatser och landets längsta väntetider på akutmottagningarna. Nu förslås att akutsjukhusen i Stockholm ska få två miljarder extra för att minska belastningen.

Akutsjukhusen i Stockholm, dit Södertälje sjukhus hör, ska få förstärkning. Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet föreslår att akutsjukhusen i Stockholm tilldelas två miljarder kronor extra. Pengarna ska användas inom flera olika verksamheter som förlossningsvård, akut omhändertagande, barnsjukvård och cancervård.

– Denna historiska förstärkning krävs för att vi ska kunna trygga vårdplatserna, garantera patientsäkerheten och tillgodose vårdbehovet. Det är resurser som kommer gå direkt in i verksamheterna på sjukhusen och bland annat säkra en tryggare förlossningsvård, cancervård, och ett förbättrat mottagande på akutmottagningarna, säger Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Förslag ska samtidigt minska kostnaderna för administration och inhyrd personal och öka antalet ST-läkare i allmänmedicin. Beslutet fattas inom ramen för ärendet Avstämning av Budget 2023.

– Det här paketet är ett steg i rätt riktning, och innebär att sjukhusen får näsan ovanför vattenytan. Men vi har ett stort arbete framför oss för att nå en patientsäker vård och en hållbar arbetsmiljö, säger Jonas Lindberg (V), oppositionsråd Region Stockholm.

Vidare framgår det att det även ska genomföras ett antal insatser för att öka antalet specialistläkare i allmänmedicin, bland annat ska regionen se över om ett snabbspår kan etableras för andra specialistläkare att genomföra en förkortad specialisttjänstgöring i allmänmedicin.

Dela artikeln