🕝 1 minuter
A-traktorer i Nykvarn ökar mest i hela landet
Publicerad 5 maj 2024 10:00
Uppdaterad 19 maj 2024 18:04

Foto: Wikimedia Commons

Nykvarns kommun upplever en betydande ökning i antalet A-traktorer, med en rekordhög procentuell tillväxt under 2023, enligt färska siffror från Trafikanalys.

Under de senaste åren har intresset för A-traktorer ökat markant i Sverige, en trend som tydligt speglas i Nykvarns kommun. En ny rapport från Trafikanalys avslöjar att antalet A-traktorer i kommunen har skjutit i höjden under det gångna året. Vid utgången av 2023 var 65 A-traktorer registrerade i kommunen, en uppgång med 23 fordon jämfört med föregående år. Detta motsvarar en ökning med hela 55 procent, vilket inte bara är den största årliga ökningen sedan 2009, utan även den största procentuella ökningen i hela landet.

(Annonslänk)

Denna utveckling understryker en växande intresse för A-traktorer bland unga i kommunen, samtidigt som den väcker frågor om både trafiksäkerhet och ungdomars rörlighet på landsbygden. Trafikanalys pekar på att det finns en tydlig trend över hela landet, men att Nykvarns kommun sticker ut särskilt.

Trafikanalys data understryker en nationell trend där allt fler unga väljer A-traktorer som sitt första fordon. Detta fenomen kan spegla både en förändring i ungdomars mobilitetsvanor och en ökad efterfrågan på mer flexibla transportlösningar i mindre kommuner.

Dela artikeln