🕝 1 minuter
70-åring låg på golvet i fyra dygn - Vårdgivare kritiseras
Publicerad 13 maj 2024 10:30
Uppdaterad 19 maj 2024 17:37

Foto: Pexels

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har upptäckt allvarliga brister vid Tveta Hälsocentral i Södertälje, där en patient efter ett fall låg utan nödvändig vård i fyra dagar, oförmögen att öppna sin bostadsdörr.

Ett allvarligt fall av bristande omvårdnad har uppdagats vid Tveta Hälsocentral i Södertälje där en man i 70-årsåldern låg oförsedd på sitt hemgolv i fyra dygn. Mannen, som behövde dagligt insulin för sin diabetes, saknade mat, vatten och medicin efter att ha ramlat och blivit oförmögen att öppna dörren.

Händelsen, som inträffade i oktober 2021, ledde till en anmälan från patientens närstående vilket i sin tur föranledde en utredning av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Trots upprepade besök av vårdpersonalen under de fyra dagarna, tog det till den fjärde dagen innan någon larmade polisen, vilka sedan bröt sig in i lägenheten.

(Annonslänk)

IVO:s utredning kritiserar vårdgivaren för att inte ha följt sina egna rutiner för informationsöverföring och dokumentation. Denna försummelse bidrog till att patienten inte fick den vård han behövde, vilket resulterade i allvarliga hälsokonsekvenser, inklusive hjärnskador som krävde långtidsvård.

Som svar på utredningen har IVO uppmanat Tveta Hälsocentral att förbättra sina rutiner och inkludera detta fall i sitt systematiska patientsäkerhetsarbete. Det är av yttersta vikt att vårdgivaren tar till sig av denna händelse för att förhindra liknande incidenter i framtiden och upprätthålla en hög standard på vård och säkerhet.

Dela artikeln