Södertälje kommun
🕝 1 minuter
5 insjöar ska kartläggas i Södertälje och Nykvarn "Utföras från Helikopter"
Publicerad 15 augusti 2021 02:00
Uppdaterad 15 augusti 2021 02:00

Malmsjön. Foto/Bild: Södertälje kommun

Nu ska Länsstyrelsen kartlägga 80 insjöar i Stockholms län för att fastställa sjöarnas ekologiska status.

Provtagningen kommer att utföras från helikopter, som landar på sjöytan, men i några sjöar med särskilda bestämmelser kommer provtagningen i stället att ske från roddbåt skriver Länsstyrelsen

I Södertälje och Nykvarn har 5 insjöar valts ut att kontrolleras av Länsstyrelsen. Turingen, Långsjön, Malmsjön, Måsnaren och Vällingen.

– Vi identifierar och följer upp de sjöar som har problem med övergödning på grund av för stora utsläpp eller läckage av närsalter, säger Jonas Hagström, miljöutredare på Länsstyrelsen Stockholm i pressmeddelandet.

Sjöarnas ekologiska status ska bedömas genom vattenkemisk provtagning som undersöker bland annat halter av näringsämnen, klorofyll, vattenfärg och surhetstillstånd.

Inhämtning av vattenprover och siktdjupsmätning kommer främst att utföras från helikopter som landar på sjöytan. I några sjöar med särskilda bestämmelser kommer provtagningen i stället att ske från roddbåt, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Källorna till näringsämnen kan till exempel vara dagvatten från tätorter, läckage från jordbruk och hästgårdar, utsläpp från mindre reningsverk eller enskilda avlopp från exempelvis fritidshus. Ibland är det ”gamla synder” som syns, trots att källorna åtgärdats kan sedimenten från sjöarnas bottnar fortsätta att släppa ifrån sig fosfor. Övergödning är ett av länets största miljöproblem, både i sötvatten och längs kusten, säger Jonas Hagström.

Länsstyrelsen har som mål att upprepa proverna årligen för att kunna följa upp trender i miljön som till exempel haltutveckling av näringsämnen, förändringar i siktdjup, grumlighet och vattenfärg.

Tanken är att proverna upprepas årligen under samma tid för att kunna jämföra sjöarna på bästa sätt och fånga upp effekter av näringsämnespåverkan.

Dela artikeln