🕝 1 minuter
400 miljoner kronor för nytt boende i Lina
Publicerad 17 april 2023 06:00
Uppdaterad 16 april 2023 23:32

Förslag på utformning för vård-och omsorgsboendets fasad. Bild: White arkitekter, 2021.

Nu är förberedelserna klara för ett nytt vård- och omsorgsboende i Lina. Slutnotan beräknas kosta kommunen över 400 miljoner kronor.

En plan för ett nytt vård- och omsorgsboende med 72 platser har utarbetats där Telge fastigheter kommer att bygga boendet, medan kommunen ska driva verksamheten.

Intill det nya boendet kommer en tomt att säljas till en privat aktör, som ska bygga ett flerbostadshus med cirka 30 anpassade bostäder med höga tillgänglighetskrav. Detta trygghetsboende kommer att ha en terapeutisk park på cirka 3000 kvadratmeter, en så kallad ”Sinnenas trädgård”, i anslutning till södra delen av huset, men både boendena kommer också att ha egna trädgårdar.

Det befintliga kommunala parkområdet, Blå parken, kommer också att upprustas och göras tillgängligt för allmänheten. Detaljplanen möjliggör även parkeringsplatser för cirka 50 bilar, inklusive tre handikapplatser och sju besöksplatser.

Nu har Telge fastigheter tagit ett investeringsbeslut på 430 miljoner kronor för att köpa tomten och bygga det nya vård- och omsorgsboendet. Ärendet ska dock även tas upp i kommunstyrelsen innan arbetet kan gå vidare.

Detta projekt är en del av kommunens strävan att förbättra livskvaliteten för äldre invånare och för att öka den offentliga servicen för äldre i Lina. Det nya boendet beräknas tillföra över 70 ny arbetstillfällen.

Förslag på utformning för seniorboendet som planeras att ligga intill äldreboendet. Bild: Telge Bostäder, 2021.

Dela artikeln