🕝 1 minuter
4 av 10 gravida kvinnor använder bilbältet felaktigt
Publicerad 13 augusti 2023 06:00
Uppdaterad 13 augusti 2023 01:29

Foto: Pexels

En rapport från Riksförbundet M Sverige visar att 4 av 10 gravida kvinnor använder bilbältet felaktigt. För att maximera skyddet uppmanas gravida kvinnor att undvika att ha bältet över magen.

Bältet är utformat för att skydda och fördela belastningen vid en kollision och kan minska risken för allvarliga skador med upp till 50 procent.

Enligt Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige, bör höftbältet sitta så lågt som möjligt under magen och vara åtdraget mot höfterna. Diagonalbältet ska löpa tätt mot axeln, mellan brösten och ned vid sidan av magen. Trots att det kan upplevas obekvämt för gravida kvinnor är det viktigt att vara noggrann med bältet förklarar hon.

Enligt en undersökning utförd av Chalmers och Folksam använder 99 procent av de gravida bilbälte, men endast 34 procent följer rekommendationerna korrekt. Samtidigt har endast var tredje kvinna fått information om hur bältet under graviditeten ska användas på rätt sätt.

– Det är inte bra att kunskapen är så låg, därför tycker vi att mödravårdscentralerna och myndigheter bör åläggas att informera gravida om korrekt bältesanvändning, säger Heléne Lilja.

Illustration: Försäkringsbolaget Folksam.

Dela artikeln