Företag i fokus:

Kommunen stärker kampen mot våld i nära relationer

Kvinna Woman Pexels

Foto: Pexels

Efter framgångar med tidigare åtgärder, lanserar kommunen en uppdaterad strategi för att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld för perioden 2024–2027.

I december 2023 godkände kommunstyrelsen den nya handlingsplanen ”Fri från våld 2024–2027”, en fortsättning på det arbete som påbörjats med den föregående planen för åren 2021-2023. Denna tidigare plan ledde till att fler våldsutsatta sökte stöd, vilket tyder på en minskning av mörkertalet. Den nya handlingsplanen syftar till att vidareutveckla dessa framsteg och adressera utmaningar som uppdagats under arbetets gång.

En markant förbättring har noterats inom kommunens samtliga verksamheter, där över 80% av socialtjänstens anställda har utbildats i att hantera våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Även personal från Telge Bostäder och utbildningskontoret har genomgått relevant utbildning, vilket stärkt kompetensen i dessa frågor på bred front.

Johannes Evers Gester, kommunens koordinator för frågor kring våldsförebyggande arbete, rapporterar om positiva resultat från dessa insatser och betonar vikten av den fortsatta kampen mot våld. Med flytten av samordnarfunktionen från Socialkontoret till Kommunstyrelsekontoret i början av 2024, har en än mer sammanhållen och effektiv approach tagits för att förebygga våld.

– Sedan årsskiftet 2023/24 har samordnarfunktionen flyttat från Socialkontoret till Kommunstyrelsekontoret. Redan efter två månader kan jag se att flytten bidrar till en positiv effekt i frågan. Anledningen till att funktionen flyttats är för att ännu tydligare kunna verka förebyggande mot våld, säger Johannes Evers Gester, kommunens koordinator i ett pressutskick, och fortsätter.

(Annonslänk)

– Även styrgruppen som jag leder har ändrats under föregående år från att vara endast representanter från socialkontoret till att nu innefatta alla berörda kommunkontor. Fördelen är att arbetet blir mer samordnat avseende insatser, till exempel så är det lättare att nå medborgarna med samma budskap och stöd.

Den reviderade handlingsplanen fokuserar på fem centrala områden: våldsförebyggande arbete, återfallsförebyggande insatser för våldsutövare, aktiva åtgärder för att upptäcka våldsutsatthet, specifika insatser för våldsutsatta vuxna och barn, samt systematisk kunskaps- och metodutveckling. Dessa fokusområden speglar en helhetsorienterad strategi för att inte bara bemöta utan även förebygga våld på lång sikt.

Initiativet understryker kommunens engagemang för att skapa en tryggare tillvaro för alla invånare, där våld i nära relationer och hedersrelaterat våld aktivt motarbetas genom utbildning, stödinsatser och samarbete över förvaltningsgränserna.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 7 april 2024 05:00
Senast uppdaterad: 7 april 2024 02:25

INSÄNDARE: Sverige måste ta hand om sina pengar i Ukraina

Z

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj
Foto: Peter Mydske/Stortinget

”Utrikesminister Ann Linde (S) sa att Sverige inte kommer att kalla hem någon personal från ambassaden i Kiev. Alla vet vad som hände sen.”, skriver skribenten.

Nyligen rapporterade WSJ att stora amerikanska långivare som Pimco och Blackrock vilka gick med på tvåårig paus för räntor och amorteringar för Ukraina efter krigets utbrott trycker nu på för att få Kiev betala ränta igen.

Under två år av krig fick Ukraina miljontals dollar från Sverige. Vi får inte glömma att dessa pengar är svenska och det är bra tid nu att fundera på det. Amerikanska långivare har förmodligen klassificerad information. Vilken motiverade de att påskynda med att få tillbaka sina pengar från Ukraina. Vi borde verkligen följa deras exempel.

Det var just USA som var de första att kalla hem sina diplomater från ambassaden i Ukraina år 2022. Medan europeiska länder avvakade. Sveriges tidigare utrikesminister Ann Linde (S) sa att Sverige inte kommer att kalla hem någon personal från ambassaden i Kiev. Alla vet vad som hände sen.

Både Sverige och Europa måste dra lärodomar från 2022 och reagera snabbare. Ju snabbare desto bättre.

Åke Nyman,
Oberoende ekonom

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 19 maj 2024 08:30
Senast uppdaterad: 19 maj 2024 12:27

Då öppnar den nya fritidsgården i Ronna

ronna-fritidsgard-2

Foto: Shamash Oyal

Aktivitetshuset i Ronna, en ny samlingspunkt för barn och unga i Södertälje, planeras öppna i augusti 2024. För närvarande är kommunen i full gång med att förbereda allt inför invigningen.

Aktivitetshuset Mosaik i Ronna, Södertälje, som öppnar den 19 augusti 2024, har byggts av Telge Fastigheter. Mosaik, som fått sitt namn från en tävling, är en ny mötesplats för barn och unga där de kan engagera sig i en rad kultur- och fritidsaktiviteter.

(Annonslänk)

Huset, som är 1 000 kvadratmeter stort och kostade 100 miljoner kronor, kommer att innehålla verksamheter från lokala föreningar samt möjligheter till bland annat digitalt och traditionellt hantverk, sporter som basket och musikrelaterade evenemang som konserter.

Maria Lindeberg, chef för Kultur- och fritidskontoret, understryker att detta är en betydande satsning på Södertäljes yngre invånare. En viktig aspekt av planeringen är att upprätthålla en dialog med lokala föreningar för att säkerställa att aktiviteterna möter behoven hos barn och ungdomar i åldersgruppen 10–17 år.

– Genom att öppna Mosaik kan vi ge barn och unga ännu större möjligheter att hitta nya intressen, prova nya saker och skapa värdefulla relationer både med varandra och vuxna. Vi hoppas att alla de verksamheter som kommer rymmas där, ska ge dem oförglömliga upplevelser som de kan ha glädje av hela livet, säger Lindeberg

Fritidsgården Mosaik i Ronna.
Foto: Shamash Oyal

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 19 maj 2024 05:00
Senast uppdaterad: 18 maj 2024 20:31

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors