Företag i fokus:

Scania stärker banden med MDU – finansierar ny professur

Scania

Foto: Alexander Isa

Scania intensifierar sitt samarbete med Mälardalens Universitet (MDU) genom att finansiera en professur i produktionsutveckling. – Vi ser detta som ett viktigt steg, säger Lars-Henrik Jörnving.

Som en ledande global leverantör av transportlösningar med ett omfattande närvaro i nästan 100 länder, förnyar Scania sitt engagemang för innovation och hållbarhet genom ett fördjupat samarbete med MDU. Genom att finansiera Monica Bellgrans professur i produktionsutveckling, stärker Scania forskning och utbildning inom hållbar produktion vid universitetet, och bidrar till utvecklingen av industrin i Mälardalen.

Lars-Henrik Jörnving, representant för Scania, betonar vikten av detta samarbete för både företaget och regionen. Initiativet är ett led i Scanias långsiktiga mål att främja hållbar produktion och innovation inom transportsektorn.

(Annonslänk)

Monica Bellgran, som nyligen utsetts till vicerektor för innovation vid MDU, har en gedigen bakgrund inom området. Med erfarenhet från både KTH och Volvo CE, där hon inledde sin bana i Eskilstuna och blev adjungerad professor i produktionsutveckling, är Bellgran väl positionerad för att driva framåt universitetets satsningar på innovation.

– Den största delen av Scanias industriella verksamhet återfinns i Sverige, främst i Södertälje. Tillgång till duktiga ingenjörer och den senaste kunskapen inom hållbar produktion är avgörande. Professor Monica Bellgran har under lång tid spelat en avgörande roll för utvecklingen inom området och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med henne nu som professor på MDU, säger Lars-Henrik Jörnving, vice president, Scania.

MDU ser det fördjupade samarbetet med Scania som en gyllene möjlighet att förstärka sitt bidrag till forskning och utbildning inom områden som är avgörande för en hållbar industriell utveckling. Genom Bellgrans ledarskap och Scanias stöd, är universitetet väl rustat för att bidra till den fortsatta utvecklingen av hållbar produktion, inte bara i Mälardalen utan även på en global nivå.

Monica Bellgran, som nyligen utsetts till vicerektor för innovation vid MDU.
Foto: Mälardalens Universitet

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 30 mars 2024 15:37
Senast uppdaterad: 30 mars 2024 15:37

Pensionär krävs på stort belopp för felaktiga utbetalningar

äldre hemtjänst 1 Pixabay

Foto: Pexels

Pensionsmyndigheten har beslutat att kräva tillbaka över 360 000 kronor från en pensionär i Södertälje efter att felaktiga utbetalningar upptäckts.

(Annonslänk)

En pensionär i Södertälje måste återbetala totalt 361 874 kronor till Pensionsmyndigheten efter att ha fått felaktiga utbetalningar av garantipension och bostadstillägg under perioden november 2021 till februari 2024. Enligt myndigheten har pensionären vistats utomlands under en längre tid utan att anmäla detta, vilket ledde till att ersättningarna betalades ut felaktigt.

Totalt handlar det om felaktiga utbetalningar på 230 562 kronor i garantipension och 131 312 kronor i bostadstillägg.

Pensionsmyndigheten mottog information från Försäkringskassan och Södertälje kommun som tydde på att pensionären inte längre var bosatt i Sverige. Efter vidare utredning och kontroller hos Migrationsverket, som visade att pensionären reste ut ur landet den 2 oktober 2021 utan att återvända, beslöt myndigheten att stoppa utbetalningarna från och med mars 2024.

Trots att pensionären fick möjlighet att lämna synpunkter på utredningen, inkom inga sådana synpunkter. Därför har Pensionsmyndigheten nu beslutat att kräva tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet och överlämnat ärendet till Försäkringskassan för vidare hantering.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 18 maj 2024 08:30
Senast uppdaterad: 18 maj 2024 02:00

Södertälje kommun fastställer framtiden för hemtjänsten

Undersköterska Vård Hemtjänst Pressbild: Vardaga

Pressbild: Vardaga

Från och med 2025 kommer hemtjänsten i Södertälje att utföras av kommunen och två privata leverantörer, med en fördelning där kommunen står för 60 procent och de privata leverantörerna för 40 procent av tjänsterna.

På kommunstyrelsens möte den 17 maj 2024 beslutades att framtidens hemtjänst i Södertälje ska delas mellan kommunen och två privata leverantörer. Kommunen kommer att ansvara för 60 procent av hemtjänsten, medan de privata leverantörerna kommer att stå för 40 procent.

Det nuvarande ramavtalet med privata hemtjänstutförare kommer inte att förlängas när det löper ut i december 2025. En ny upphandling ska genomföras innan dess för att säkerställa en smidig övergång.

(Annonslänk)

Från 2018 till 2022 verkade kommunen själva som utförare tillsammans med Attendo, Aros och Eveo. I dagsläget bedrivs hemtjänsten av kommunen, Eveo och Saand, men med en justerad fördelning som inte alltid har kunnat genomföras fullt ut på grund av svårigheter att få in kvalificerade anbud och avtal som har hävts, vilket har lämnat två platser lediga.

Med den nya fördelningen ges de privata leverantörerna en större andel av tjänsterna jämfört med tidigare. Istället för fyra utförare som tidigare planerat blir det nu enbart två från och med 2025 som får större andelar.

– Det är viktigt att vi har en fortsatt stabil hemtjänst i Södertälje. Att vi nu ger en större andel till respektive privat utförare kan bidra till just det, säger Karin Björkryd, omsorgsdirektör i Södertälje kommun.

Kommunens beslut att justera andelarna för hemtjänsten syftar till att förbättra tjänsternas kvalitet och säkerställa att både kommunala och privata aktörer kan bidra till vården av kommunens invånare på ett effektivt sätt.

Läs även – Attendo lämnar hemtjänsten i Södertälje

Karin Björkryd, omsorgsdirektör Södertälje kommun.
Foto: Liza Simonsson

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 18 maj 2024 05:00
Senast uppdaterad: 18 maj 2024 01:42

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors