Företag i fokus:

DEBATT: (S)toppad breddning av Motorvägsbron en pyrrhusseger

Saltsjöbron Foto: Alex Isa

Saltsjöbron
Foto: Alexander Isa

Trafikverket planerade och öronmärkte pengar för att bredda, trafiksäkra och miljöförbättra Motorvägsbron över kanalen. Men efter kommunledningens kampanj mot projektet – till förmån för en lokal tunnel – har både arbete och finansiering stoppats. Resultatet för Södertälje kommun kan bäst beskrivas som en pyrrhusseger.

(Annonslänk)

Den ålderstigna genomfarten mellan Moraberg och Saltskog är i starkt behov av upprustning. Pulsådern kräver ökad kapacitet, högre säkerhet och effektivare bulleravskärmning. Inte minst bedöms fordonsflödet öka kraftigt när Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn invigs. Det var mot den bakgrunden som Robert Halef (KD) under förrförra mandatperioden agerade oförtrutet i riksdagens trafikutskott för att hitta en framtidslösning för den ökända ”Södertäljeproppen”. Noterbart i sammanhanget är att de relativt nya broarna i Vårby med tre körfält, jämfört med de tvåfiliga Södertäljebroarna från 1965, ska ersättas för att svälja de större trafikmängderna.

Det sårbara nålsögat hamnade i blixtbelysning när ett långtradarekipage kolliderade med brospannet midsommarafton 2016 – med ödesdigra konsekvenser för Mellansverige i allmänhet och Kringelstan i synnerhet som följd. Myndigheterna stod inledningsvis handfallna och kommunen tog på sig ledartröjan för att samordna nödvändiga insatser. Södergående fjärrtrafik leddes över Saltsjöbron, men där även centrala staden och Mälarbron fick sin beskärda del – vilket förklarar det hårdnackade motståndet mot en ombyggnad.

”Det som talar emot förslaget är att statsmakterna slagit dövörat till”

Kommunen har på eget initiativ tagit fram en tunnellösning, med dragning från trafikplats Moraberg till Nyköpingsvägen i centrum. Det som talar för förslaget är att Södertäljeborna får ytterligare en passage som knyter ihop västra och östra sidan. Sannolikt minskar också miljöproblematiken i Turinge- och Birkakorset, dessutom får vi en reservväg till E4/20. Det som talar emot förslaget är att statsmakterna slagit dövörat till, eftersom det främst handlar om en lokal förbindelse som bara marginellt gynnar den genomgående trafiken. Och följaktligen saknas finansiering helt.

Södertälje kommun befinner sig nu i limbo. Vi har inget stöd för tunnelkonceptet. Arbetet med breddningen av E4/E20 har avbrutits, hundratals miljoner har prioriterats om och inga miljö- och trimningsåtgärder är i sikte. Det senare är angeläget för att dels minska bullerstörningarna för villorna i Hagaberg och de kommande flerbostadshusen i kvarteret Sporren respektive Floretten på var sida om östra landfästet, dels möta expansionen hos våra två enastående världsföretag (redan idag pendlar 24 000 personer in till kommunen varje vardag.)

Tiden håller snabbt på att rinna ut för oss. Dagens status quo gagnar inte någon, varken Södertäljeborna, AstraZeneca, Scania, trafiken på Sveriges mest trafikerade motorväg eller vår gemensamma miljö. Åtgärder måste utredas, finansieras och förverkligas, allt ifrån uppgradering av befintlig infrastruktur till en ny förbifart.

Men när plan A, breddning av broarna över kanalen, lagts i malpåse och plan B, lokaltunnel under kanalen sågats, vilken är Boel Godners (S) och majoritetens plan C?

Mats Siljebrand (KD)
2:e vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 20 mars 2024 08:00
Senast uppdaterad: 1 maj 2024 12:57

Lindholm utses som ny ordförande för LO

Byggnads

Johan Lindholm
Foto: Byggnads

Byggnads ordförande Johan Lindholm utses som ny ordförande för LO efter att valberedningens tidigare förslag drog sig ur. Lindholm har en lång karriär bakom sig inom fackföreningsrörelsen och har lett Byggnads sedan 2012.

Valberedningen i LO presenterade på lördagen Johan Lindholm, nuvarande förbundsordförande för Byggnads, som ordförande för LO. Lindholm, 60 år gammal och uppvuxen i Södertälje, har varit aktiv inom Byggnads sedan 2012 och har en lång erfarenhet av fackligt arbete.

(Annonslänk)

– Mitt stora grattis till Johan Lindholm! Han är en tydlig debattör inom LO och kommer kunna bli en viktig röst i samhällsdebatten, säger Lars Hildingsson, vice ordförande för Byggnads som kommer därmed bli ordförande för Byggnads.

Den ursprungliga kandidaten till posten som LO-ordförande, Pim Van Dorpel, meddelade sitt avhopp strax innan LO-kongressen skulle öppna. Detta ledde till ett intensivt arbete inom valberedningen för att hitta en ny kandidat.

Efter noggrant övervägande föreslogs Lindholm, som har gjort sig känd för sitt starka ledarskap inom byggsektorn.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 18 maj 2024 10:00
Senast uppdaterad: 18 maj 2024 19:18

Pensionär krävs på stort belopp för felaktiga utbetalningar

äldre hemtjänst 1 Pixabay

Foto: Pexels

Pensionsmyndigheten har beslutat att kräva tillbaka över 360 000 kronor från en pensionär i Södertälje efter att felaktiga utbetalningar upptäckts.

(Annonslänk)

En pensionär i Södertälje måste återbetala totalt 361 874 kronor till Pensionsmyndigheten efter att ha fått felaktiga utbetalningar av garantipension och bostadstillägg under perioden november 2021 till februari 2024. Enligt myndigheten har pensionären vistats utomlands under en längre tid utan att anmäla detta, vilket ledde till att ersättningarna betalades ut felaktigt.

Totalt handlar det om felaktiga utbetalningar på 230 562 kronor i garantipension och 131 312 kronor i bostadstillägg.

Pensionsmyndigheten mottog information från Försäkringskassan och Södertälje kommun som tydde på att pensionären inte längre var bosatt i Sverige. Efter vidare utredning och kontroller hos Migrationsverket, som visade att pensionären reste ut ur landet den 2 oktober 2021 utan att återvända, beslöt myndigheten att stoppa utbetalningarna från och med mars 2024.

Trots att pensionären fick möjlighet att lämna synpunkter på utredningen, inkom inga sådana synpunkter. Därför har Pensionsmyndigheten nu beslutat att kräva tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet och överlämnat ärendet till Försäkringskassan för vidare hantering.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 18 maj 2024 08:30
Senast uppdaterad: 18 maj 2024 02:00

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors