Företag i fokus:

Beslut om brygga i Pershagen rivs upp efter prövning

IMG_9187

Södertälje kommun gav beslut om undantag för bryggan i Pershagen.
Bild: Kartor

Länsstyrelsen river Södertälje kommuns beslut om undantag för bryggbygge på Bränninge Gård och Agnet-fastigheterna i Pershagen efter prövning.

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva Södertälje kommuns beslut att bevilja strandskyddsdispens för en brygga på fastigheterna Bränninge Gård 1:1, Agnet 2, och Agnet S:1. Kommunens beslut, fattat den 4 januari 2024, tillät i efterhand uppförandet av en omfattande bryggkonstruktion, vilket nu ogiltigförklaras baserat på miljöbalkens bestämmelser.

Södertälje kommuns ursprungliga beslut grundade sig på en ansökan om dispens för en fast bryggdel och en flytbrygga, vilka sträckte sig över tre fastigheter. Ärendet, som involverade detaljerade planbestämmelser och strandskyddsfrågor, har noggrant granskats av länsstyrelsen, vilket resulterat i upphävandet av dispensbeslutet.

Länsstyrelsens prövning visar att de särskilda skäl som krävs för strandskyddsdispens enligt miljöbalken inte uppfylls i detta fall. Bryggan, som uppfördes 2006-2007, hade initierats av sex husägare för att möjliggöra egna båtplatser nära deras fastigheter.

Länsstyrelsen har i sin bedömning funnit att bryggans placering och syfte inte anses utgöra tillräckligt starka skäl för att överväga de allmänna intressena som strandskyddet syftar till att skydda.

(Annonslänk)

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 29 februari 2024 07:41
Senast uppdaterad: 29 februari 2024 07:41

Södertälje kommun fastställer framtiden för hemtjänsten

Undersköterska Vård Hemtjänst Pressbild: Vardaga

Pressbild: Vardaga

Från och med 2025 kommer hemtjänsten i Södertälje att utföras av kommunen och två privata leverantörer, med en fördelning där kommunen står för 60 procent och de privata leverantörerna för 40 procent av tjänsterna.

På kommunstyrelsens möte den 17 maj 2024 beslutades att framtidens hemtjänst i Södertälje ska delas mellan kommunen och två privata leverantörer. Kommunen kommer att ansvara för 60 procent av hemtjänsten, medan de privata leverantörerna kommer att stå för 40 procent.

Det nuvarande ramavtalet med privata hemtjänstutförare kommer inte att förlängas när det löper ut i december 2025. En ny upphandling ska genomföras innan dess för att säkerställa en smidig övergång.

(Annonslänk)

Från 2018 till 2022 verkade kommunen själva som utförare tillsammans med Attendo, Aros och Eveo. I dagsläget bedrivs hemtjänsten av kommunen, Eveo och Saand, men med en justerad fördelning som inte alltid har kunnat genomföras fullt ut på grund av svårigheter att få in kvalificerade anbud och avtal som har hävts, vilket har lämnat två platser lediga.

Med den nya fördelningen ges de privata leverantörerna en större andel av tjänsterna jämfört med tidigare. Istället för fyra utförare som tidigare planerat blir det nu enbart två från och med 2025 som får större andelar.

– Det är viktigt att vi har en fortsatt stabil hemtjänst i Södertälje. Att vi nu ger en större andel till respektive privat utförare kan bidra till just det, säger Karin Björkryd, omsorgsdirektör i Södertälje kommun.

Kommunens beslut att justera andelarna för hemtjänsten syftar till att förbättra tjänsternas kvalitet och säkerställa att både kommunala och privata aktörer kan bidra till vården av kommunens invånare på ett effektivt sätt.

Läs även – Attendo lämnar hemtjänsten i Södertälje

Karin Björkryd, omsorgsdirektör Södertälje kommun.
Foto: Liza Simonsson

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 18 maj 2024 05:00
Senast uppdaterad: 18 maj 2024 01:42

Bil voltade och landade på taket

IMG_2097

Läsarbild

En personbil voltade flera gånger och landade på taket. Räddningstjänst, ambulans och polis kallades till platsen.

Larmet inkom till SOS Alarm vid 19:30 på fredagskvällen. En personbil var inblandad i en singelolycka vid OKQ8 i Weda på Stockholmsvägen. Fordonet voltade av okänd anledning och landade på taket.

Räddningstjänst, ambulans och polis anlände snabbt till olycksplatsen.

Enligt uppgifter till Telgenytt befann sig minst två personer i bilen vid olyckstillfället och fick hjälp av allmänheten att ta sig ut ur fordonet. Enligt uppgifte har ingen av personerna ådragit sig allvarliga skador.

En av de första personerna som kom till platsen var Michel Varli, ägare av restaurang Milano. Han befann sig vid OKQ8 när fordonet voltade cirka tre varv innan det landade på taket.

Michel Varli, ägare av restaurang Milano, först på plats

– Jag hörde en kraftig smäll och förstod att det var något allvarligt. Jag sprang dit och tillsammans med två andra slet upp dörrarna för att få ut personerna. Lyckligtvis kom ingen till skada, säger Michel Varli till Telgenytt.

Enligt Varli slets ena däcket av och bråte landade på vägen, vilket han och några andra såg till att flytta åt sidan för att trafiken skulle kunna flyta på. Vid 20-tiden väntade fordonet på att bärgas från platsen.

(Annonslänk)

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 17 maj 2024 20:07
Senast uppdaterad: 18 maj 2024 00:12

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors