Företag i fokus:

Regeringens satsning – 115 miljoner till kommunala skolor

Biblotek bok böcker

Foto: Pexels

I ett steg mot att främja läsning och utbildning har regeringen avsatt betydande medel för inköp av läroböcker. För 2024 är 658 miljoner kronor öronmärkta för detta ändamål, varav Stockholms läns kommunala skolor kan ansöka om totalt 115 miljoner kronor.

– I många skolor saknar elever och lärare tillgång till läromedel av hög kvalitet. Genom det här statsbidraget får skolorna i Stockholms län möjlighet att köpa in omkring 230 000 läroböcker. Det är ett viktigt steg i vår strävan mot principen om en lärobok per elev och ämne, säger skolminister Lotta Edholm.

Under 2023 infördes ett statsbidrag riktat mot inköp av läromaterial, en satsning som fortsätter expandera in i 2024. Skolverket har nyligen meddelat hur dessa pengar kommer fördelas bland Sveriges kommuner och fristående skolor, med ett specifikt fokus på Stockholmsregionen där kommunala skolor har möjlighet att erhålla en betydande summa för att förstärka sina läromedelsbibliotek.

(Annonslänk)

Med dessa resurser kan skolhuvudmän söka medel för att förvärva förlagsproducerade läroböcker till ett brett spektrum av utbildningsnivåer, inklusive förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola och sameskola. Dessutom inkluderas möjligheten att ansöka om medel för lärarhandledningar, vilket ytterligare stärker lärarnas verktygslåda för effektiv undervisning.

– Tyvärr har det funnits en ogenomtänkt digitalisering av skolan som har inneburit fler skärmar och färre böcker, även långt ner i åldrarna. Detta trots att det finns vetenskapligt stöd för att elever lär sig grundläggande färdigheter – som att läsa, skriva och räkna – bäst med traditionell undervisning med böcker, papper och penna, säger skolminister Lotta Edholm.

I detalj kan exempelvis Södertäljes kommunala skolor ansöka om nästan 4,9 miljoner kronor, medan Nykvarn kommun har möjlighet att erhålla över 880 000 kronor. Denna ekonomiska injektion är tänkt att direkt påverka elevers lärande genom tillgång till uppdaterade och relevanta läromedel.

Denna finansiella satsning speglar regeringens ambition att lyfta utbildningsstandarden och göra kvalitativa läromedel mer tillgängliga över hela landet. Genom att ge skolorna de resurser som krävs för att uppdatera och utöka sina läromedelsbibliotek, siktar man på att skapa en mer jämlik och kvalitativ utbildningsmiljö för alla elever.

Läs även: – KRÖNIKA: Kunskapsbrist när elever förlitar sig på teknologin

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 28 februari 2024 08:30
Senast uppdaterad: 28 februari 2024 00:56

Lindholm utses som ny ordförande för LO

Byggnads

Johan Lindholm
Foto: Byggnads

Byggnads ordförande Johan Lindholm utses som ny ordförande för LO efter att valberedningens tidigare förslag drog sig ur. Lindholm har en lång karriär bakom sig inom fackföreningsrörelsen och har lett Byggnads sedan 2012.

Valberedningen i LO presenterade på lördagen Johan Lindholm, nuvarande förbundsordförande för Byggnads, som ordförande för LO. Lindholm, 60 år gammal och uppvuxen i Södertälje, har varit aktiv inom Byggnads sedan 2012 och har en lång erfarenhet av fackligt arbete.

(Annonslänk)

– Mitt stora grattis till Johan Lindholm! Han är en tydlig debattör inom LO och kommer kunna bli en viktig röst i samhällsdebatten, säger Lars Hildingsson, vice ordförande för Byggnads som kommer därmed bli ordförande för Byggnads.

Den ursprungliga kandidaten till posten som LO-ordförande, Pim Van Dorpel, meddelade sitt avhopp strax innan LO-kongressen skulle öppna. Detta ledde till ett intensivt arbete inom valberedningen för att hitta en ny kandidat.

Efter noggrant övervägande föreslogs Lindholm, som har gjort sig känd för sitt starka ledarskap inom byggsektorn.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 18 maj 2024 10:00
Senast uppdaterad: 18 maj 2024 19:18

Pensionär krävs på stort belopp för felaktiga utbetalningar

äldre hemtjänst 1 Pixabay

Foto: Pexels

Pensionsmyndigheten har beslutat att kräva tillbaka över 360 000 kronor från en pensionär i Södertälje efter att felaktiga utbetalningar upptäckts.

(Annonslänk)

En pensionär i Södertälje måste återbetala totalt 361 874 kronor till Pensionsmyndigheten efter att ha fått felaktiga utbetalningar av garantipension och bostadstillägg under perioden november 2021 till februari 2024. Enligt myndigheten har pensionären vistats utomlands under en längre tid utan att anmäla detta, vilket ledde till att ersättningarna betalades ut felaktigt.

Totalt handlar det om felaktiga utbetalningar på 230 562 kronor i garantipension och 131 312 kronor i bostadstillägg.

Pensionsmyndigheten mottog information från Försäkringskassan och Södertälje kommun som tydde på att pensionären inte längre var bosatt i Sverige. Efter vidare utredning och kontroller hos Migrationsverket, som visade att pensionären reste ut ur landet den 2 oktober 2021 utan att återvända, beslöt myndigheten att stoppa utbetalningarna från och med mars 2024.

Trots att pensionären fick möjlighet att lämna synpunkter på utredningen, inkom inga sådana synpunkter. Därför har Pensionsmyndigheten nu beslutat att kräva tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet och överlämnat ärendet till Försäkringskassan för vidare hantering.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 18 maj 2024 08:30
Senast uppdaterad: 18 maj 2024 02:00

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors