Företag i fokus:

Annons

Telge Energi utvidgar energiutbudet med kärnkraft

939A7102-0F52-440B-879A-6E4BA1F7FF4F

Foto: Alexander Isa/Pexels

I ljuset av Europas strävan efter att uppnå sina klimatmål och den växande efterfrågan på fossilfria energilösningar, meddelar Telge Energi en strategisk breddning av sitt energiutbud till att inkludera kärnkraft.

I ett avgörande steg mot en mer hållbar och stabil energiförsörjning har bolaget Telge Energi, som är ledande inom förnybar energi i Sverige, annonserat en expansion av sin energimix för att nu inkludera kärnkraft. Detta initiativ kommer som svar på den ökade nationella efterfrågan på el, de instabila elpriserna och kundönskemål om fler fossilfria energialternativ.

Beslutet är välgrundat i Europaparlamentets erkännande av kärnkraftens vitala roll för att Europa ska kunna nå sina ambitiösa klimatmål, där investeringar i kärnkraft nu ses som hållbara.

Niklas Holberg, VD Telge Energi. Pressbild: Telge

– Just nu ställer världen om. I den framtida energimixen är sol, vind och vatten fortsatt mycket viktiga, men de räcker inte för att tillgodose behovet av stabil, tillgänglig och prisvärd el. Tvärtom råder stor enighet bland experter, politiker och beslutsfattare om att alla fossilfria kraftslag behövs för att vi ska lyckas nå omställningsmålen. Det har varit avgörande för oss inom Telge Energi i beslutet att erbjuda våra kunder el från fossilfria källor, istället för enbart från förnybara, säger Niklas Holberg, VD Telge Energi, i ett pressutskick.

Från januari kommer Telge Energis sortiment att officiellt inkludera el från kärnkraft, med en justering av befintliga kundavtal som träder i kraft den 1 april. Nya kunder ges möjligheten att välja fossilfri el vid tecknande av nya avtal. Dock bibehålls möjligheten för alla kunder att välja el enbart från förnybara källor, om så önskas.

(Annonslänk)

– Vi breddar vårt produktutbud och adderar kärnkraft till portföljen. På så sätt gör vi det enklare för våra kunder att göra smarta val baserat på deras egna önskemål och behov, säger Holberg.

Denna strategiska förändring speglar det växande behovet av elektrifiering för att möta klimatmålen, främja ekonomisk tillväxt och säkerställa välfärden i Sverige. Med en förväntad fördubbling av landets elbehov över de nästa 20 åren, understryker experter vikten av en diversifierad energimix som omfattar alla fossilfria energikällor. Telge Energi anpassar sig till dessa krav genom att ompröva sin tidigare strategi som uteslutande fokuserade på förnybar energi.

Med en kundbas som rankar bland de mest nöjda i landet, markerar Telge Energis nyligen ägarskifte till Fortum, en av Nordens ledande energikoncerner, början på ett nytt kapitel i dess historia.

Läs även: Kommunen säljer Telge Energi för 450 miljoner kronor

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 29 januari 2024 13:30
Senast uppdaterad: 29 januari 2024 15:15

INSÄNDARE: Inför obligatorisk utbildning för inköpsrätt

Granberg

Joakim Granberg, Realistpartiet. 2e vice ordförande Telge inköp.
Foto: Alexander Isa

Inom Södertälje kommuns alla verksamheter med de kommunala bolagen inkluderat så finns det en mängd personer som har rätt att beställa varor och tjänster inom ramen för sin specifika budget. Då trodde åtminstone jag att alla dessa personer visste vad det höll på med och hade någon form av utbildning med tanke på att vi köper varor och tjänster för över 3 miljarder kronor årligen.

Men på vår interna styrelseutbildning fredag 23 februari så fick jag veta att så är inte fallet, några har visserligen valt att gå den utbildning som Telge inköp erbjuder alla som vill inom den kommunala verksamheten, men många avstår utbildningen för att de troligen anser sig kunna allt de behöver inom inköp och hur en upphandling ska gå till för att undvika misstag.
Så är det uppenbarligen inte, och det är mer komplicerat än så.

Låt mig ta ett lite roligt men tydligt exempel som kanske ger er en större förståelse för problematiken med hur viktigt det är att man är övertydlig med vad man vill ha innan man skickar i väg en order till Telge inköp.

Exempel: Du beställer en apa och förväntar dig att få en schimpans, men i själva verket får du en gorilla… Båda är apor men skillnaden är enorm! – Vems är felet?

Det är oerhört viktigt att man är specifik i vad man vill ha och vilka krav man ställer på produkten eller tjänsten innan man skickar även order om en upphandling till Telge inköp, när det blir fel så kostar det pengar.

”Det beställdes produkter för över en miljon kronor som visade sig vara helt fel”

Senast förra veckan så tog vi del av en beställning som blev fel – Ska inte peka ut någon specifik men kan konstatera att det beställdes produkter för över en miljon kronor som visade sig vara helt fel i mått för installation, de gick ej att returnera och får nu kasseras = en dryg miljon kronor till soptippen! 
Det är skattebetalarnas pengar som hade kunnat användas till betydlig bättre saker.
Vems är felet? -Jag skulle gissa att beställaren inte har varit tydlig med att specificera mått och exakt funktion på det han eller hon ville ha, jag har svårt att tro att en uppköpare på Telge inköp beställer fel saker på pin tji utan har helt enkelt utgått ifrån den information som levererats och uppenbarligen har informationen varit undermålig.

Därav anser Realistpartiet att alla personer inom Södertäljes kommun och dess bolagsverksamheter som får förtroendet att hantera skattemedel till att köpa in varor och tjänster måste gå den utbildning som erbjuds av Telge inköp, utbildningen ska vara obligatoriskt om man vill hantera inköp av varor och tjänster.

Vi är övertygade om att om kunskapsnivån ökar hos de personer som har rätt att beställa varor och tjänster så finns det miljontals kronor att spara varje år.

Vi har lämnat in en motion om detta och hoppas på att kommunfullmäktige så snart som möjligt röstar för vårt förslag och inför obligatorisk utbildning för alla inköpare så snart som möjligt.
Det är en investering som kommer att betala sig själv många gånger om.

Joakim Granberg
2e vice ordförande Telge inköp
Realistpartiet

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 1 mars 2024 13:00
Senast uppdaterad: 1 mars 2024 13:10

Eskander utsedd till kommittén för regeringens kulturkanon

5EECA681-B9A7-4555-9471-63F759DF7538

Kulturministern, Parisa Liljestrand och Södertäljebon Marlen Eskander.
Foto: Regeringskansliet/Shamash Oyal

I fjol beslutade regeringen om direktiv för att forma en svensk kulturkanon. Nu har kulturminister Parisa Liljestrand beslutat att tillsätta Södertäljebon Marlen Eskander i kommittén, där hon därmed får en nyckelroll i arbetet.

– Jag känner mig hedrad att få vara med och bidra med mina kunskaper och perspektiv till det arbetet, säger Eskander till Telgenytt.

Här kommer ett citat från kommande pressmeddelande hos oss

Regeringen har nyligen offentliggjort att Marlen Eskander från Södertälje kommer att vara en av ledamöterna i den nybildade kommittén med uppdraget att ta fram en svensk kulturkanon samt vilka ämnesområden som ska ingå.

– Nu har vi en kompetent kommitté på plats. Jag ser fram emot att följa deras arbete med att ta fram en kulturkanon som ska bli ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering. Att ta fram en kulturkanon handlar om att göra svensk kultur tillgänglig för fler, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

(Annonslänk)

Eskander, som är verksamhetsledare för Läsfrämjarinstitutet i Södertälje, kommer tillsammans med andra framstående kulturpersonligheter som journalisten Gunilla Kindstrand, chefredaktören PJ Anders Linder och litteraturvetenskapens docent Peter Luthersson, att bidra till att definiera vilka konst- och kulturområden som ska representeras i kulturkanonen. Kommittén står inför uppgiften att fastställa kriterier för urvalet av verk, utse experter med relevant sakkompetens, och sammanställa de verk som expertgrupperna väljer ut.

Ett viktigt mål för kommittén är att skapa en öppen och inkluderande process där allmänheten ges möjlighet att delta med förslag. Dessutom ska kommittén föreslå strategier för att säkerställa att den svenska kulturkanonen förblir relevant över tid.

Med sin breda kompetens och erfarenhet förväntas Marlen Eskander spela en central roll i arbetet med att forma en kulturkanon som speglar Sveriges rika och mångfacetterade kulturarv.

– Kulturkanon lyfter vikten av kultur , litteratur och konstens betydelse för Sveriges gemensamma vetande som viktig del av allas rätt till kunskap och bildning. Jag känner mig hedrad att få vara med och bidra med mina kunskaper och perspektiv till det arbetet. Jag ser fram emot att samlas med kommittén och påbörja arbetet, säger Södertäljebon till Telgenytt.

Lars Trägårdh, professor och historiker, som utsetts till ordförande för kommittén, ska presentera sina slutsatser till Kulturdepartementet senast den 31 augusti 2025.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 1 mars 2024 10:42
Senast uppdaterad: 1 mars 2024 10:42

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors