Företag i fokus:

Annons

Över 100 uppsägningar på Casino Cosmopol – Utforska onlinealternativ

artikel-2-telgenytt

I skuggan av minskade besökarantal och sjunkande intäkter står över 100 anställda vid Casino Cosmopol inför en oviss framtid. Beskedet som kom i december 2023 markerar slutet på en period av osäkerhet och väntan. Dessa nedskärningar är ett tydligt tecken på de utmaningar som casinobranschen i Sverige möter. Men hur påverkar denna utveckling de individer som står mitt i stormens öga? Och vad innebär det för branschen i stort?

I en tid där digitaliseringens framfart är ohejdbar, söker sig allt fler till alternativ utanför landets gränser. Casinoburst rankar årets bästa casinon utan svensk licens, men vilken roll spelar dessa i det större ekonomiska sammanhanget?

Denna artikel kommer att utforska de bakomliggande orsakerna till uppsägningarna på Casino Cosmopol, vilka konsekvenser de får för de anställda och hur detta speglar sig i den bredare casinobranschen.

Casinon utan svensk licens

Medan svenska casinon som Casino Cosmopol kämpar med nedskärningar, har en annan sektor av spelmarknaden vuxit fram – casinon utan svensk licens. Dessa operatörer, som inte är bundna av samma regelverk som de inhemskt licensierade, erbjuder sina tjänster till spelintresserade i Sverige.

Vad innebär licensfria casinon?

Ett casino utan svensk licens drivs ofta från jurisdiktioner som Malta, Curaçao eller Gibraltar. De står under tillsyn av lokala myndigheter, men följer inte de specifika regler som Sveriges Spelinspektionen upprättar. Detta kan innebära skillnader i spelansvar, skatteregler och kundskydd.

Skillnader i spelupplevelse

På dessa plattformar kan utbudet av spel och bonusar vara mer omfattande. Tjänsterna är tillgängliga för svenska användare, men det saknas ofta funktioner som Spelpaus – en svensk tjänst som möjliggör självavstängning från allt spel om pengar. Sådana skillnader kan ha betydande inverkan på användarnas spelbeteende och säkerhet.

Risker och ansvar

Att spela på ett casino utan svensk licens medför risker. Bortom den svenska jurisdiktionens räckvidd, har spelare begränsat skydd om något går fel. Det är därför kritiskt att förstå de rättsliga och finansiella ramarna för dessa sajter innan man engagerar sig.

Framtiden för licensfria casinon

Marknaden för dessa casinon är i ständig förändring. Nya regler och lagar kan komma att påverka tillgängligheten och funktionerna hos dessa spelsajter. För närvarande är det en gråzon som många svenska spelare navigerar i, med en blandning av möjligheter och potentiella fallgropar.

Framtiden för Casino Cosmopol

Efter drastiska nedskärningar och reducerade öppettider står Casino Cosmopol vid ett vägskäl. Osäkerheten är påtaglig; hur kommer dessa förändringar att påverka casinots drift? Besökarnas antal har minskat, vilket tvingar fram en ny strategi för att locka gäster.

Anpassning av verksamheten

Casino Cosmopols situation kräver omedelbara åtgärder. Ledningen måste utvärdera hur de kan optimera driften med en minskad personalstyrka. Effektivisering och kanske ny teknik kan bli en del av lösningen.

Besökarnas beteende

Förståelse för varför besökarna uteblir är avgörande. Är det konkurrensen från onlinealternativ? Ändrade spelvanor? En djupgående analys krävs för att skapa attraktiva erbjudanden som kan locka tillbaka publiken.

Åtgärder för att locka besökare

Casino Cosmopol kan behöva tänka nytt. Eventuella åtgärder kan inkludera nya spelkoncept, events eller partnerskap. Det gäller att hitta balansen mellan innovation och den klassiska casinoupplevelsen.

Långsiktig strategi

Casinots ledning står inför uppgiften att formulera en hållbar långsiktig plan. Det kan innebära att omdefiniera vad ett casino kan erbjuda. Kanske en breddning av tjänstespektrat? Allt för att säkra en stabil position på marknaden.

Casino Cosmopol har en tuff period framför sig. Men med rätt strategi och en lyhördhet för marknadens behov finns det möjligheter att återta sin plats som en central aktör i Sveriges nöjesliv.

Konsekvenser för anställda och branschen

Uppsägningarna på Casino Cosmopol har satt sina spår. Inte endast i livet för de som förlorat sina arbeten, utan även i det större sammanhanget inom hotell- och restaurangsektorn. En hel bransch känner av rippelverkningarna.

Stödåtgärder för de uppsagda

För de som står utan jobb öppnar sig en ny verklighet. Arbetsförmedlingen och fackliga organisationer står redo att erbjuda rådgivning och stöd. Omställningsfonder och utbildningsmöjligheter är tillgängliga. Men frågan kvarstår – hur effektiva är dessa åtgärder i praktiken? En del finner nya vägar snabbt; för andra blir väntan längre.

Arbetsmarknadens mottagande

Hotell- och restaurangbranschen är i ständig rörelse. Ändå är konkurrensen om arbetstillfällen hård. De som lämnat Casino Cosmopol möts av en arbetsmarknad där erfarenhet värderas, men där tillgången på jobb inte alltid matchar efterfrågan. Det krävs flexibilitet och ibland en vilja att byta karriärväg.

Påverkan på den svenska spelmarknaden

Casino Cosmopols uppsägningar är symptomatiska. De speglar en spelmarknad i förändring. Minskade intäkter och färre besökare hos fysiska casinon leder till frågor om framtiden. Hur positionerar sig de kvarvarande aktörerna? Är en omstrukturering av verksamhetsmodeller oundviklig?

Perspektiv på anställningstrygghet

När stora varsel träffar en bransch, uppstår diskussioner om anställningstrygghet och arbetsvillkor. Det blir uppenbart att det inte bara är företagets ekonomi som påverkas, utan också individers liv och välbefinnande. En bransch i omvandling måste hantera dessa aspekter med omsorg.

Utmaningar för framtidens arbetsmarknad

Det är en tid av reflektion för spelindustrin. Hur anpassar man sig till digitaliseringens framfart och kundernas förändrade beteenden? För de uppsagda innebär det en möjlighet att omvärdera sina karriärer. Kanske är det dags att utforska nya horisonter?

Uppsägningarna på Casino Cosmopol är en del av en större bild där spelbranschen, liksom dess anställda, måste navigera i en värld av ständig förändring.

Text:

INNEHÅLL FRÅN TREDJEPARTS

Dela via:

Shares
Publicerad: 21 december 2023 03:46
Senast uppdaterad: 21 december 2023 15:47

INSÄNDARE: Inför obligatorisk utbildning för inköpsrätt

Granberg

Joakim Granberg, Realistpartiet. 2e vice ordförande Telge inköp.
Foto: Alexander Isa

Inom Södertälje kommuns alla verksamheter med de kommunala bolagen inkluderat så finns det en mängd personer som har rätt att beställa varor och tjänster inom ramen för sin specifika budget. Då trodde åtminstone jag att alla dessa personer visste vad det höll på med och hade någon form av utbildning med tanke på att vi köper varor och tjänster för över 3 miljarder kronor årligen.

Men på vår interna styrelseutbildning fredag 23 februari så fick jag veta att så är inte fallet, några har visserligen valt att gå den utbildning som Telge inköp erbjuder alla som vill inom den kommunala verksamheten, men många avstår utbildningen för att de troligen anser sig kunna allt de behöver inom inköp och hur en upphandling ska gå till för att undvika misstag.
Så är det uppenbarligen inte, och det är mer komplicerat än så.

Låt mig ta ett lite roligt men tydligt exempel som kanske ger er en större förståelse för problematiken med hur viktigt det är att man är övertydlig med vad man vill ha innan man skickar i väg en order till Telge inköp.

Exempel: Du beställer en apa och förväntar dig att få en schimpans, men i själva verket får du en gorilla… Båda är apor men skillnaden är enorm! – Vems är felet?

Det är oerhört viktigt att man är specifik i vad man vill ha och vilka krav man ställer på produkten eller tjänsten innan man skickar även order om en upphandling till Telge inköp, när det blir fel så kostar det pengar.

”Det beställdes produkter för över en miljon kronor som visade sig vara helt fel”

Senast förra veckan så tog vi del av en beställning som blev fel – Ska inte peka ut någon specifik men kan konstatera att det beställdes produkter för över en miljon kronor som visade sig vara helt fel i mått för installation, de gick ej att returnera och får nu kasseras = en dryg miljon kronor till soptippen! 
Det är skattebetalarnas pengar som hade kunnat användas till betydlig bättre saker.
Vems är felet? -Jag skulle gissa att beställaren inte har varit tydlig med att specificera mått och exakt funktion på det han eller hon ville ha, jag har svårt att tro att en uppköpare på Telge inköp beställer fel saker på pin tji utan har helt enkelt utgått ifrån den information som levererats och uppenbarligen har informationen varit undermålig.

Därav anser Realistpartiet att alla personer inom Södertäljes kommun och dess bolagsverksamheter som får förtroendet att hantera skattemedel till att köpa in varor och tjänster måste gå den utbildning som erbjuds av Telge inköp, utbildningen ska vara obligatoriskt om man vill hantera inköp av varor och tjänster.

Vi är övertygade om att om kunskapsnivån ökar hos de personer som har rätt att beställa varor och tjänster så finns det miljontals kronor att spara varje år.

Vi har lämnat in en motion om detta och hoppas på att kommunfullmäktige så snart som möjligt röstar för vårt förslag och inför obligatorisk utbildning för alla inköpare så snart som möjligt.
Det är en investering som kommer att betala sig själv många gånger om.

Joakim Granberg
2e vice ordförande Telge inköp
Realistpartiet

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 1 mars 2024 13:00
Senast uppdaterad: 1 mars 2024 13:10

Eskander utsedd till kommittén för regeringens kulturkanon

5EECA681-B9A7-4555-9471-63F759DF7538

Kulturministern, Parisa Liljestrand och Södertäljebon Marlen Eskander.
Foto: Regeringskansliet/Shamash Oyal

I fjol beslutade regeringen om direktiv för att forma en svensk kulturkanon. Nu har kulturminister Parisa Liljestrand beslutat att tillsätta Södertäljebon Marlen Eskander i kommittén, där hon därmed får en nyckelroll i arbetet.

– Jag känner mig hedrad att få vara med och bidra med mina kunskaper och perspektiv till det arbetet, säger Eskander till Telgenytt.

Här kommer ett citat från kommande pressmeddelande hos oss

Regeringen har nyligen offentliggjort att Marlen Eskander från Södertälje kommer att vara en av ledamöterna i den nybildade kommittén med uppdraget att ta fram en svensk kulturkanon samt vilka ämnesområden som ska ingå.

– Nu har vi en kompetent kommitté på plats. Jag ser fram emot att följa deras arbete med att ta fram en kulturkanon som ska bli ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering. Att ta fram en kulturkanon handlar om att göra svensk kultur tillgänglig för fler, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

(Annonslänk)

Eskander, som är verksamhetsledare för Läsfrämjarinstitutet i Södertälje, kommer tillsammans med andra framstående kulturpersonligheter som journalisten Gunilla Kindstrand, chefredaktören PJ Anders Linder och litteraturvetenskapens docent Peter Luthersson, att bidra till att definiera vilka konst- och kulturområden som ska representeras i kulturkanonen. Kommittén står inför uppgiften att fastställa kriterier för urvalet av verk, utse experter med relevant sakkompetens, och sammanställa de verk som expertgrupperna väljer ut.

Ett viktigt mål för kommittén är att skapa en öppen och inkluderande process där allmänheten ges möjlighet att delta med förslag. Dessutom ska kommittén föreslå strategier för att säkerställa att den svenska kulturkanonen förblir relevant över tid.

Med sin breda kompetens och erfarenhet förväntas Marlen Eskander spela en central roll i arbetet med att forma en kulturkanon som speglar Sveriges rika och mångfacetterade kulturarv.

– Kulturkanon lyfter vikten av kultur , litteratur och konstens betydelse för Sveriges gemensamma vetande som viktig del av allas rätt till kunskap och bildning. Jag känner mig hedrad att få vara med och bidra med mina kunskaper och perspektiv till det arbetet. Jag ser fram emot att samlas med kommittén och påbörja arbetet, säger Södertäljebon till Telgenytt.

Lars Trägårdh, professor och historiker, som utsetts till ordförande för kommittén, ska presentera sina slutsatser till Kulturdepartementet senast den 31 augusti 2025.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 1 mars 2024 10:42
Senast uppdaterad: 1 mars 2024 10:42

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors