Företag i fokus:

Annons

DEBATT: ”Rasismen i samhället har blivit alltmer normaliserad”

Boel

Kommunstyrelens ordförande, Boel Godner (S).

Replik på Boel Godners svar i TN.

Södertäljes ”varumärke” har kommit att bli att Södertäljebor i allmänhet och en viss grupp i synnerhet är lika med den grova organiserade brottsligheten. Om vår högsta representant oavbrutet och på eget initiativ upprepar berättelserna om brott och brottslighet utan att balansera bilden i tillräcklig grad, blir det en skev bild som förmedlas.

Rasismen i samhället har blivit alltmer normaliserad. Det är därför viktigt att inte legitimera och förstärka den genom ett slarvigt språkbruk eller genom att helt okritiskt delta i sammanhang där staden och folket porträtteras på ett ensidigt sätt. Alla politiker och tjänstemän i kommunen är med och bygger berättelsen om Södertälje. Den frågan ligger inte bara i medias händer, som det gärna lätt skylls på. Den kan heller inte överlåtas till de kriminella att råda över.

”Det är svårt att förstå att kommunens ledare inte förstår den utsatthet folkgruppen känner”

Att människor känner sig utpekade är en reaktion som inte ska ignoreras. Du bör ha kännedom och vara medveten om att det finns krafter som vill avhumanisera assyrier/syrianer genom att koppla gruppen till brottslighet. Det är svårt att förstå att kommunens ledare inte förstår den utsatthet folkgruppen känner. 

Läs även: INSÄNDARE: Vad förväntade du dig Boel?

Det är på tiden att du tar till dig av kritiken och inleder dialog för att förstå varför så många av folkgruppen känner som oss. Du borde också tydligare och oftare lyfta fram det positiva med staden och folket. Uppenbarligen finns det brister i ditt sätt att kommunicera utåt, för vi ser inte att du gör det tillräckligt ofta. 

I stället för att lyssna in slår du dövörat till.

I stället för att lyssna in slår du dövörat till. Det signalerar likgiltighet inför vår upplevelse och våra reella farhågor. Ditt svar kan inte tolkas som annat än ett ointresse för att jobba tillsammans mot brottsligheten och samtidigt skapa trygghet, samhörighet och inkludering. 

Ingen tjänar på att vi är tysta om brottsligheten. Men vi tjänar heller inte på att vi låter oss tystas om den felaktiga och överdrivna bild som sprids och de negativa effekter det har på oss och Södertälje.

Hülya Koc, 
Fil kand företagsekonomi

Yelda Hadodo,
skådespelare/regissör

Sanny Shamoun,
Fil Dr psykologi

Läs även: – DEBATT: Sluta svartmåla Södertälje Godner

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 14 december 2023 14:52
Senast uppdaterad: 14 december 2023 15:05

INSÄNDARE: Inför obligatorisk utbildning för inköpsrätt

Granberg

Joakim Granberg, Realistpartiet. 2e vice ordförande Telge inköp.
Foto: Alexander Isa

Inom Södertälje kommuns alla verksamheter med de kommunala bolagen inkluderat så finns det en mängd personer som har rätt att beställa varor och tjänster inom ramen för sin specifika budget. Då trodde åtminstone jag att alla dessa personer visste vad det höll på med och hade någon form av utbildning med tanke på att vi köper varor och tjänster för över 3 miljarder kronor årligen.

Men på vår interna styrelseutbildning fredag 23 februari så fick jag veta att så är inte fallet, några har visserligen valt att gå den utbildning som Telge inköp erbjuder alla som vill inom den kommunala verksamheten, men många avstår utbildningen för att de troligen anser sig kunna allt de behöver inom inköp och hur en upphandling ska gå till för att undvika misstag.
Så är det uppenbarligen inte, och det är mer komplicerat än så.

Låt mig ta ett lite roligt men tydligt exempel som kanske ger er en större förståelse för problematiken med hur viktigt det är att man är övertydlig med vad man vill ha innan man skickar i väg en order till Telge inköp.

Exempel: Du beställer en apa och förväntar dig att få en schimpans, men i själva verket får du en gorilla… Båda är apor men skillnaden är enorm! – Vems är felet?

Det är oerhört viktigt att man är specifik i vad man vill ha och vilka krav man ställer på produkten eller tjänsten innan man skickar även order om en upphandling till Telge inköp, när det blir fel så kostar det pengar.

”Det beställdes produkter för över en miljon kronor som visade sig vara helt fel”

Senast förra veckan så tog vi del av en beställning som blev fel – Ska inte peka ut någon specifik men kan konstatera att det beställdes produkter för över en miljon kronor som visade sig vara helt fel i mått för installation, de gick ej att returnera och får nu kasseras = en dryg miljon kronor till soptippen! 
Det är skattebetalarnas pengar som hade kunnat användas till betydlig bättre saker.
Vems är felet? -Jag skulle gissa att beställaren inte har varit tydlig med att specificera mått och exakt funktion på det han eller hon ville ha, jag har svårt att tro att en uppköpare på Telge inköp beställer fel saker på pin tji utan har helt enkelt utgått ifrån den information som levererats och uppenbarligen har informationen varit undermålig.

Därav anser Realistpartiet att alla personer inom Södertäljes kommun och dess bolagsverksamheter som får förtroendet att hantera skattemedel till att köpa in varor och tjänster måste gå den utbildning som erbjuds av Telge inköp, utbildningen ska vara obligatoriskt om man vill hantera inköp av varor och tjänster.

Vi är övertygade om att om kunskapsnivån ökar hos de personer som har rätt att beställa varor och tjänster så finns det miljontals kronor att spara varje år.

Vi har lämnat in en motion om detta och hoppas på att kommunfullmäktige så snart som möjligt röstar för vårt förslag och inför obligatorisk utbildning för alla inköpare så snart som möjligt.
Det är en investering som kommer att betala sig själv många gånger om.

Joakim Granberg
2e vice ordförande Telge inköp
Realistpartiet

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 1 mars 2024 13:00
Senast uppdaterad: 1 mars 2024 13:10

Eskander utsedd till kommittén för regeringens kulturkanon

5EECA681-B9A7-4555-9471-63F759DF7538

Kulturministern, Parisa Liljestrand och Södertäljebon Marlen Eskander.
Foto: Regeringskansliet/Shamash Oyal

I fjol beslutade regeringen om direktiv för att forma en svensk kulturkanon. Nu har kulturminister Parisa Liljestrand beslutat att tillsätta Södertäljebon Marlen Eskander i kommittén, där hon därmed får en nyckelroll i arbetet.

– Jag känner mig hedrad att få vara med och bidra med mina kunskaper och perspektiv till det arbetet, säger Eskander till Telgenytt.

Här kommer ett citat från kommande pressmeddelande hos oss

Regeringen har nyligen offentliggjort att Marlen Eskander från Södertälje kommer att vara en av ledamöterna i den nybildade kommittén med uppdraget att ta fram en svensk kulturkanon samt vilka ämnesområden som ska ingå.

– Nu har vi en kompetent kommitté på plats. Jag ser fram emot att följa deras arbete med att ta fram en kulturkanon som ska bli ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering. Att ta fram en kulturkanon handlar om att göra svensk kultur tillgänglig för fler, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

(Annonslänk)

Eskander, som är verksamhetsledare för Läsfrämjarinstitutet i Södertälje, kommer tillsammans med andra framstående kulturpersonligheter som journalisten Gunilla Kindstrand, chefredaktören PJ Anders Linder och litteraturvetenskapens docent Peter Luthersson, att bidra till att definiera vilka konst- och kulturområden som ska representeras i kulturkanonen. Kommittén står inför uppgiften att fastställa kriterier för urvalet av verk, utse experter med relevant sakkompetens, och sammanställa de verk som expertgrupperna väljer ut.

Ett viktigt mål för kommittén är att skapa en öppen och inkluderande process där allmänheten ges möjlighet att delta med förslag. Dessutom ska kommittén föreslå strategier för att säkerställa att den svenska kulturkanonen förblir relevant över tid.

Med sin breda kompetens och erfarenhet förväntas Marlen Eskander spela en central roll i arbetet med att forma en kulturkanon som speglar Sveriges rika och mångfacetterade kulturarv.

– Kulturkanon lyfter vikten av kultur , litteratur och konstens betydelse för Sveriges gemensamma vetande som viktig del av allas rätt till kunskap och bildning. Jag känner mig hedrad att få vara med och bidra med mina kunskaper och perspektiv till det arbetet. Jag ser fram emot att samlas med kommittén och påbörja arbetet, säger Södertäljebon till Telgenytt.

Lars Trägårdh, professor och historiker, som utsetts till ordförande för kommittén, ska presentera sina slutsatser till Kulturdepartementet senast den 31 augusti 2025.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 1 mars 2024 10:42
Senast uppdaterad: 1 mars 2024 10:42

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors