Företag i fokus:

Annons

Vad blir konsekvenserna när sjuklöneersättningen stryps?

Olle

Olle Karstorp, Regionchef Svenskt Näringsliv

I samband med att regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna för en månad sedan presenterade höstbudgeten framkom det att regeringsunderlaget avser att ta bort företagens högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Detta kommer slå mycket hårt mot företagen och försvaga Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

När en anställd är sjuk är det arbetsgivaren som betalar sjuklönen de första två veckorna. Efter dessa veckor träder Försäkringskassans ersättning in. För att enskilda företag inte ska drabbas orimligt hårt när en eller flera anställda har omfattande och upprepade sjukskrivningar finns ett högkostnadsskydd som regleras i Sjuklönelagen, något som är viktigt och avlastar framför allt små och medelstora företag. Ett normalt år omfattas 47 000 företag av systemet, varav 33 000 är små företag.

Företagens direkta kostnader för kortare sjukskrivningar uppgår under normalår (pandemin exkluderat) till ca 25 miljarder kronor. Utöver det tillkommer även indirekta kostnader, såsom utebliven produktion. Enligt regeringens egna beräkningar kommer slopandet av högkostnadsskyddet innebära en kostnadsökning för företagen på totalt 2,6 miljarder kronor.

”Läget är dystert, valutan svag och vi riskerar stå inför ännu en period med höga elkostnader.”

Regeringen och Sverigedemokraternas beslut att avskaffa högkostnadsskyddet kommer med andra ord att slå som allra hårdast mot de små företagen. De som redan nu är mest känsliga för ekonomiska utgifter kan enligt våra beräkningar komma att få dubbelt så höga sjuklönekostnader. Dessutom i en tid då det ekonomiska läget är dystert, valutan svag och vi riskerar stå inför ännu en period med höga elkostnader.

Detta vägval får mycket negativa konsekvenser för företagsklimatet i Sverige och riskerar att minska Sveriges tillväxtkraft. Redan nu, med dagens sjuklöneregler, uppger företag att just sjuklöneansvaret utgör ett av deras absolut största hinder för att växa. Men det är inte bara företagen som drabbas. Personer med en längre sjukdomshistorik kan dessutom få det ännu svårare att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare kommer med tanke på de ökade kostnaderna för sjuklöner vara mer försiktiga i sin rekrytering och det blir en större ekonomisk risk att anställa.

Menar politiken allvar med att vilja stärka svensk konkurrenskraft är det dags att inse att det är företagen som skapar jobben och utgör grunden för vår gemensamma välfärd. Sveriges företagare är redan hårt pressade och behöver inte ytterligare börda på sina axlar. Tvärtom. Regeringens fokus borde i stället ligga på åtgärder som förbättrar vårt företags- och investeringsklimat och som gör det mer lönsamt att driva företag.

Olle Karstorp,
Regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 31 oktober 2023 05:00
Senast uppdaterad: 30 oktober 2023 20:53

Dyster månad: Bostadspriserna fortsätter att falla

Villa

Foto: Pexels

Bostadspriserna föll med 1,4 procent i november i Sverige som helhet och faller för tre månader i rad.

– Sedan förra vårens toppnoteringar har nu bostadspriserna fallit med nästan 15 procent i Sverige som helhet. Vi börjar nu helt klart närma oss det totala prisfall om 20 procent som vi har spått sedan en längre tid tillbaka, säger Robert Boije.

November var en svår månad för bostadsförsäljningen i Sverige, enligt SBAB:s och Boolis bostadsindex. Bostadspriserna sjönk överlag med 1,4 procent, där villapriserna föll med 0,8 procent och lägenhetspriserna med 0,7 procent. Prisfallet var mest påtagligt i Norra Sverige, särskilt för villor.

Villapriserna föll november med 1,8 procent i Sverige som helhet, med undantag för Mellersta Sverige där priserna ökade med 1,1 procent. Detta indikerar en övergripande nedgång i villapriserna på 0,6 procent när man beaktar säsongspåverkan och andra tillfälliga effekter.

Priserna på både lägenheter och villor förväntas fortsätta minska.

– Ett mycket stort utbud och att många bostadsrättsföreningar troligen kommer att höja sina månadsavgifter markant vid årsskiftet och även därefter till följd av det kraftigt höjda ränteläget, talar rimligen för fortsatt prispress på lägenheter framöver, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Tryck på bilden för anmälan. Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Jämfört med förra våren har bostadspriserna sjunkit med nästan 15 procent, där lägenhetspriserna minskat med 10,5 procent och villapriserna med 17 procent. De nuvarande prisnivåerna är de lägsta sedan 2015 för lägenheter och 2017 för villor. När man tar hänsyn till inflationen, har de reala bostadspriserna sjunkit med 26 procent sedan förra våren, med lägenhetspriserna ner 22 procent och villapriserna 28 procent.

Allt fler bostädet “Snart till salu” på bostadsmarknaden.
Säljare väljer nu allt oftare att preliminärt lista sina bostäder till ”Snart till salu” för att utvärdera marknadsintresset. Medan en del är beredda att sälja inom kort, föredrar andra att invänta ett mer fördelaktigt anbud.

Denna taktik, känd som förhandsmarknaden, har ökat markant under de senaste fem åren och utgör idag nästan hälften av alla bostadsannonser på Booli. Det bör dock noteras att denna trend varierar geografiskt.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 4 december 2023 05:00
Senast uppdaterad: 3 december 2023 16:03

MINGELBILDER v.48 – Se vilka som var ute i helgen

DSC_0002

Foto: Shamash Oyal

Se även – Mingelbilder V. 47

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 4 december 2023 00:43
Senast uppdaterad: 4 december 2023 01:21

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors