Företag i fokus:

Ejdern krävs på åtgärder efter klagomål på rök

Ejdern-foto-Holger.Ellgaard-CC

Foto: Holger Ellgaard, CC

Ejderns grannar upplever besvär av den kraftiga rök som uppstår när ångfartyget eldar med kol. Miljökontoret har nu skickat ett kravbrev i syfte att minska dessa problem.

Ejdern, världens äldsta koleldade propellerdrivna ångfartyg med originalmaskin, har mottagit klagomål från grannar som lider av kraftig rök från fartygets koleldning, vilken miljökontoret anser vara skadlig.

Ångfartyget har under en längre tid fått kritik angående röken, som tidigare inte bedömts som särskilt störande av kommunen. Dock har fartyget tidigare fått krav på att begränsa rökutsläppen, men det verkar inte vara tillräckligt enligt klagande grannar. Bland annat har Ejderns grannar vidtagit åtgärder som att tätning av sina bostäder och i vissa fall till och med lämnat sina hem på grund av den kraftiga rökutvecklingen från fartyget.

I ett brev till kommunen beskriver grannar röken som tjock och irriterande för luftvägarna samt att den utlöser brandlarm. Men nu har miljökontorets inspektörer, efter en noggrann utvärdering och besök på platsen, fastställt att röken utgör en störning.

På grund av detta har Miljökontoret skickat ett kravbrev till Museiföreningen Ångfartyget Ejdern, som är ansvarig för fartyget, och uppmanat dem att komma med förslag på åtgärder för att minska dessa problem. Ett av förslagen är att begränsa användningen av kol till en timme när vinden blåser mot bostäderna.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 oktober 2023 04:00
Senast uppdaterad: 2 oktober 2023 10:28

JUST NU: Oljeutsläpp vid Södertälje Gästhamn

F9957C1B-5A90-4426-BBA2-FD817FDF3AE8

Foto: Alexander Isa

Ett oljeutsläpp rapporterades vid Södertälje hamn på söndagseftermiddagen, där en båt upptäcktes läcka drivmedel. Kustbevakningen har vidtagit åtgärder för att begränsa skadan.

Ett larm om ett utsläpp av farligt ämne nådde SOS Alarm klockan 13:20 på söndagen, vilket ledde till en snabb respons från flera räddningsenheter och Kustbevakningen.

– Vi är på plats, men jag har inte mycket information att lämna ut just nu, säger räddningstjänstens presstalesperson.

Enligt uppgifter till Telgenytt rör utsläppet en båt vid Gästhamnen som har börjat läcka olja eller drivmedel.

För att förhindra en spridning har Kustbevakningen agerat omedelbart genom att placera ut länsor runt det drabbade området. Dessa länsor är avsedda att innesluta utsläppet och förhindra att det sprider sig vidare i vattnet. Nästa steg i insatsen innefattar att noggrant samla upp och avlägsna utsläppet från vattnet.

Texten kan uppdateras:

(Annonslänk)

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 21 april 2024 14:21
Senast uppdaterad: 21 april 2024 14:21

Väntade två timmar innan läkare upptäckte hjärtinfarkt

Sjukhus

Foto: Alexander Isa

En äldre man drabbades av bestående hjärtsvikt efter att ha väntat två timmar på akuten i Södertälje sjukhus innan en hjärtinfarkt upptäcktes, enligt en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

(Annonslänk)

En allvarlig händelse inträffade nyligen på Södertälje sjukhus där en äldre man som sökte vård för bröstsmärtor fick vänta två timmar innan läkare upptäckte tecken på hjärtinfarkt via EKG. Trots att mannen undersöktes 15 minuter efter ankomsten och prioriterades för en läkarbedömning inom 120 minuter, blev EKG:et inte omedelbart tolkat på grund av brister i kommunikationen och journalsystemet.

Mannen, som var i akut behov av ballongvidgning av hjärtats kranskärl, en procedur som inte erbjuds på Södertälje sjukhus, transporterades till ett annat sjukhus för ingreppet. Under behandlingen utvecklade han hjärtsvikt och lungödem på grund av den initiala fördröjningen i handläggningen.

Sjukhuset har nu anmälts för denna händelse, och utredning pågår för att förbättra rutinerna och förebygga liknande fall i framtiden.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 21 april 2024 08:30
Senast uppdaterad: 21 april 2024 13:13

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors