Företag i fokus:

Annons

Kommunen inleder uppgradering av cykelvägnätet

dubbelriktat

Foto: Södertälje kommun

Kommunen introducerar ett nytt koncept för att öka utrymmet och förbättra cyklisternas framkomlighet på centrala gator i närheten av centrum. Konceptet är inspirerat av framgångsrika exempel från andra platser i Sverige.

Kommunen har genomfört regleringsåtgärder för att förbättra cykelframkomligheten. Bland dessa åtgärder återfinns omreglering av Kringelvägen till cykelgata samt tillåtande av dubbelriktad cykling på utvalda enkelriktade gator. Inspirationen till dessa åtgärder hämtas från framgångsrika exempel i Sverige.

Det nya konceptet införs som ett prov för utvärdering och eventuell framtida utökning. På cykelgator förväntas motordrivna fordon anpassa sig efter cyklister och visa hänsyn, med en maximal hastighet på 30 km/h.

Regleringar möjliggör även dubbelriktad cykling på vissa enkelriktade gator, medan motorfordon fortsätter att vara enkelriktade. Nya skyltar signalerar förändringar och vägval, inklusive möjlig dubbelriktad cykling och undantag för cyklister från ”Infart förbjuden”-skylten.

Det övergripande målet är att skapa en säkrare och mer tillgänglig cykelframkomlighet för både cyklister och andra trafikanter.

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 26 september 2023 04:00
Senast uppdaterad: 25 september 2023 18:33

Ny tidtabell för SL presenterad – förändringar för Södertälje

Tåg Pendel

Foto: Alexander Isa

SL lanserar en ny tidtabell från och med den 10 december, som innebär några förändringar, särskilt för busslinjer med parallellgående trafik. Vissa busslinjer kommer att dras in helt och andra får glesare trafik.

För Södertälje med omnejd innebär den nya tidtabellen bland annat att busslinje 785, som går mellan Södertälje centrum och Mörkö, ersätts av anropsstyrd kollektivtrafik – så kallad ”Mörkötrafik” – där resenärer bokar resa i förväg. Detta testas under ett år från och med den 1 december.  

Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Tryck på bilden för att anmäl er till julkassen

Vad gäller pendeltågen får linje 41 mellan Uppsala/Märsta och Södertälje minskat utbud under vardagar i mellantrafiken mellan Märsta och Tumba.

Dessutom kommer förstärkningslinje 44 mellan Kalhäll och Tumba inte att gå. Orsaken till förändringarna är ökade kostnader samtidigt som resandet har minskat.  

Tidtabellen kommer att gälla fram till den 21 juni då sommartidtabellen tar vid.

Skribent: Lucas T.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 december 2023 08:30
Senast uppdaterad: 3 december 2023 00:35

Södertäljebo krävs på över 300.000 kronor

Kronofogden

Foto: Alexander Isa

En man från Södertälje står inför betalningskrav efter att ha mottagit 325 000 kronor i felaktigt utbetald ersättning från Försäkringskassan. Nu har ärendet eskalerat till Kronofogden för indrivning av skulden.

I Södertälje har en man blivit skyldig Försäkringskassan en betydande summa pengar. Mannen har inte återbetalat 325 000 kronor som han felaktigt fått i ersättning från myndigheten. För att återkräva dessa pengar har Försäkringskassan nu vänt sig till Kronofogden.

Tryck på bilden för anmälan. Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Kronofogden har skickat ett betalningsföreläggande till mannen, vilket är det första steget i processen för att återkräva skulden.

Om mannen väljer att betala tillbaka skulden, kommer Försäkringskassan att dra tillbaka sin ansökan om betalningsföreläggande. Mannen har också möjlighet att bestrida skulden. Om så sker, måste Försäkringskassan överväga att ta ärendet vidare till domstol för att få skulden juridiskt fastställd.

Om skulden inte betalas eller bestrids, kommer Kronofogden att fastställa skulden och inleda processen för att driva in den. Denna händelseutveckling understryker vikten av korrekt hantering av offentliga medel och de konsekvenser som kan uppstå vid felaktiga utbetalningar.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 december 2023 05:00
Senast uppdaterad: 3 december 2023 00:34

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors