Företag i fokus:

Annons

HVB-anställd polisanmäld – Ungdom uppmanades till brott

Mobil

Foto: Paula Kass Elias

En anställd vid ett HVB-hem för äldre ungdomar i Järna har blivit polisanmäld och avstängd från sin tjänst. Detta efter att en ungdom vid boendet lämnade över en ljudinspelning där personen uppmanas av den anställde att begå allvarliga brott.

En ljudinspelning har lämnats in av en av ungdomarna på boendet. Inspelet avslöjar allvarliga överträdelser och kränkande uttalanden av en anställd vid ett HVB-hem, riktade både mot andra ungdomar på boendet och andra anställda.

När filen nådde ansvarig person på boendet, stängdes den berörda personalen omedelbart av, och en anmälan lämnades in till polisen.

Enligt ljudinspelningen, som är daterad till den 2 augusti 2023, förekommer en konversation mellan tre parter. En av rösterna som hörs på inspelningen tillhör den unga boenden som lämnade in inspelningen, och de två övriga rösterna tillhörde anställda vid boendet. En av dessa anställda var i tjänst vid tillfället för inspelningen.

(Annonslänk)

Under konversationen i ljudinspelningen avslöjas kränkningar som riktas mot både personalen och andra ungdomar på boendet. Dessutom framgår det av inspelningen att personal bryter mot tystnadsplikten, enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Inspelningen visar även att personalen uppmanade den unga personen att begå allvarliga brott samt att uppmuntra andra ungdomar att utföra våldsamma handlingar mot personalen. Samtidigt framkom det att ungdomen rökte THC i samband med konversationen som spelades in.

Som en omedelbar åtgärd stängdes den berörda personen av från sin anställning, och tillgången till inloggningar för dokumentationssystem, e-post och andra digitala verktyg inom verksamheten togs bort omedelbart. Socialtjänsten och vårdnadshavare har informerats om händelsen, och nu utreds ärendet av polisen.

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 15 september 2023 14:34
Senast uppdaterad: 15 september 2023 14:34

Länsstyrelsen bötfäller företag för miljöbrott

Länsstyrelsen (Kartor)

Bild: Kartor

Ett företag med säte i Hölö har ålagts att betala en företagsbot på 75 000 kronor. Detta för otillåten miljöverksamhet efter att ha brutit mot länsstyrelsens villkor.

Det var vid en inspektion i april förra året som det upptäcktes att företaget inte uppfyllde de miljövillkor som fastställts av Länsstyrelsen. Företaget, som bedriver näringsverksamhet på en fastigheten i Hölö, hade enligt ett tillstånd från 2006 skyldighet att placera dropplåtar under bussar för att förhindra läckage av föroreningar. Denna åtgärd hade inte vidtagits för flera bussar som riskerade att läcka.

Dessutom hade företaget förvarat kemikalier och farligt avfall, inklusive blybatterier, på ett sätt som stred mot villkoren. Dessa behållare skulle ha förvarats på en tät och invallad yta, vilket inte var fallet vid inspektionstillfället.

Företaget anses av oaktsamhet ha bedrivit otillåten miljöverksamhet, då de saknat adekvata rutiner och metoder för att efterfölja tillståndsvillkoren. Som en konsekvens av dessa överträdelser har företaget ålagts att betala en företagsbot på 75 000 kronor.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 23 februari 2024 14:53
Senast uppdaterad: 23 februari 2024 14:54

Södertälje och Nykvarn vänder trenden i antalet nyfödda

2022_01_bebis

Foto: Pexels

Trots en nationell minskning av nyfödda i Sverige lyckades Södertälje kommun vända trenden under 2023, men den största ökningen stod Nykvarns kommun för med en ökning på 3,8 procent.

Sverige har sett en fortsatt minskning av antalet nyfödda barn över hela landet, men Södertälje kommun sticker ut som ett positivt undantag. Enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade antalet födda i Södertälje under 2023 jämfört med föregående år, vilket bidrog till en total befolkningsökning på 93 personer. Kommunens befolkning uppgår nu till 102 519 invånare.

– I Södertälje har utflyttningen varit större än inflyttningen. 7 101 personer flyttade till kommunen medan 7 429 flyttade därifrån, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

(Annonslänk)

I kontrast minskade barnafödandet i majoriteten av Sveriges kommuner, med en nedgång noterad i samtliga län och i 197 av 290 kommuner. Södertälje är dock en av de 87 kommunerna i Stockholms län där trenden gick åt motsatt håll.

– Antalet nyfödda fortsätter att minska. Senast det föddes färre barn i Sverige var 2003, och då var den totala folkmängden nästan 1,6 miljoner invånare mindre än i dag. Södertälje är en av 87 kommuner där antalet födda ökade jämfört med 2022, säger Lovisa Sköld.

Stockholms län som helhet upplevde en befolkningsökning på 0,6 procent, med Nykvarns kommun som ledare med en ökning på 3,8 procent, medan Ekerö kommun såg den största minskningen.

– I absoluta tal är den totala folkökningen i Sverige förra året den minsta sedan 2001. I förhållande till befolkningens storlek är det den minsta ökningen sedan år 2000, säger Lovisa Sköld.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 23 februari 2024 05:00
Senast uppdaterad: 22 februari 2024 22:37

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors