Företag i fokus:

Protester orsakade stora förseningar i pendeltågstrafiken

0C60025A-EF79-4EEC-95F2-7E423B79653A

Foto: Alexander Isa.

Under onsdagen uppstod stora förseningar i kollektivtrafiken på grund av personalbrist. Men det ska enligt LT bero på en sjukskrivningsaktion som en protest mot att tågvärdarna avvecklats på pendeltågen.

Det var i måndags som beslutet, om att slopa tågvärdarna helt fram till slutet av sommaren, fick grönt ljus. Under onsdagen, den 1 mars, inleddes den första etappen där hälften av de cirka 40 tågseten i Stockholms pendeltågstrafik körde utan tågvärdar ombord.

Kameror kommer nu att övervaka säkerheten vid på- och avstigning, medan lokföraren gör utrop i högtalarna. Men i enkäter som gjorts framgår att 98 procent av lokförarna anser att deras arbetsmiljö kommer att påverkas negativt av ensamarbete när tågvärdarna avvecklas – det i sin tur skapar en oro att det kan leda till psykisk stress och ångest. Enligt uppgifter har många lokförare lämnat sina jobb på grund av oro för att lämnas ensamt ansvariga för ett helt pendeltåg med tusentals resenärer ombord.

– Någon ordentlig utredning har inte gjorts. Det här är inte vad vi kom överens om. Ingen har frågat personal, fack eller skyddsombud om deras synpunkter och farhågor, och flera stora och viktiga frågetecken kvarstår, konstaterar Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd i Region Stockholm i ett pressutskick.

Redan samma dag som tågvärdarna togs bort, onsdagen den 1 mars, uppstod stora förseningar i pendeltågstrafiken och det dröjde länge innan resenärer från Södertälje kunde ta sig vidare. Enligt SL själva berodde förseningarna på färre avgångar som kopplades till personalbrist, men enligt LT var orsaken i själva verket en stor sjukskrivningsaktion som en protest mot att tågvärdarna avvecklats.

Men om det rör sig om stora protester vill MTR inte spekulera i.

– Vi har i grund och botten en stor brist på lokförare i hela Sverige och arbetar hårt med att utbilda nya lokförare för att ha en reservkapacitet framöver. Varje gång det blir en sjukskrivningstopp så kan det dessvärre bli en trafikpåverkan, säger Niklas Ekström, kommunikationsansvarig för MTR, till Lt.

Den 22 mars ska ärendet tas upp för beslut i Region Stockholms trafiknämnd.

– Vi behöver fler händer i kollektivtrafiken, inte färre. Det här handlar om trygghet, både för resenärer och personal. Att genomföra en så här stor förändring utan att utreda ordentligt riskerar att få allvarliga konsekvenser, säger Lina El Yafi (V), ledamot i trafiknämnden.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 mars 2023 04:00
Senast uppdaterad: 3 mars 2023 08:21

Kommunen lanserar ny tjänst för att förbättra socialtjänsten

Södertälje kommun - FOTO.Alex Ataseven

Foto: Alexander Isa

Södertälje kommun tar ett steg framåt genom att introducera Första Linjen stöd, en ny tjänst som syftar till att göra det enklare för invånare att få stöd från socialtjänsten utan utredning.

Den 1 mars införs Första Linjen stöd som en del av Södertälje kommuns nya satsning för att förbättra tillgängligheten till socialtjänsten. Målet är att komma närmare målgrupperna och erbjuda hjälp och stöd innan problemen växer sig för stora.

– Vi behöver utveckla socialtjänsten och i högre grad satsa på förebyggande arbete, säger Viktoria Larsson som blir ny verksamhetschef för första linjens socialtjänst.

(Annonslänk)

Genom Första Linjen stöd kommer socialtjänsten att fokusera på förebyggande arbete, inklusive uppsökande verksamhet för ungdomar, föräldrastöd, familjerätt och stöd till både våldsutsatta och förövare. Många kommer att kunna få stöd utan att behöva gå igenom en formell biståndsprövning, både individuellt och i grupp.

Denna satsning är det första steget i ett långsiktigt utvecklingsarbete för Södertälje kommuns socialtjänst. Det kommer att skapa en stabil grund och förberedelse inför den nya socialtjänstlagen, som förväntas träda i kraft. Den nya lagen kommer att betona en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst.

– Vi vill vara väl förberedda när den nya lagen träder i kraft för att leva upp till de nya direktiven. Vår ambition är att vår nya organisation snabbare ska kunna ge insatser som inte kräver biståndsbedömning, men även vägleda personer i behov av mer omfattande stöd till att hamna rätt från början och säkerställa att de får den bästa hjälpen, säger Viktoria Larsson.

För de som behöver mer omfattande stöd kommer barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenenheten fortsätta att erbjuda sina tjänster. Detta inkluderar hantering av orosanmälningar, utredningar och biståndsprövning, precis som tidigare.

(Annonslänk)

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 5 mars 2024 08:30
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 23:12

Här är det vinnande namnet för nya fritidsgården i Ronna

34804401-2A54-46AE-81ED-E6B749B4928B

Illustration: Södertälje kommun

Hösten 2023 startade Södertälje kommun en tävling för att namnge den nya fritidsgården i Ronna. Efter ett överväldigande gensvar är det nu klart att det vinnande namnförslaget kommer från 16-åriga Sharbel Bachir.

(Annonslänk)

Den nya fritidsgården kommer att sträcka sig över 1100 kvadratmeter och syftar till att erbjuda en plats för trygghet och utveckling för barn och unga i Södertälje. Från början har barn och unga aktivt deltagit genom att bidra med idéer och önskemål för hur huset ska kunna användas. Under hösten presenterades en tävling för att namnge fritidsgården, och Södertälje kommun mottog över 50 namnförslag från barn och unga i området.

Nu har namntävlingen nått sitt slut och det vinnande förslaget är ”Mosaik”, som valdes ut och presenterades av 16-åriga Sharbel Bachir.

– Jag kom på namnet när jag satt hemma med min syster. Mosaik står för mångkultur, sade Sharbel Bachir.

Som belöning fick 16-åringen tilldelat Södertäljekortet värt 2000 kronor av fritidsledaren Nebil Aktas på Rösberga fritidsgård tidigare föregående vecka.

Fritidsledaren Nebil Aktas delar och 16-åringen Sharbel Bachir.
Foto: Södertälje kommun

Maria Lindeberg, Kultur- och fritidschef på Södertälje kommun, förklarar att namnet ”Mosaik” väl speglar besökarnas mångfaldiga bakgrunder samt de olika delarna av verksamheten. Enligt henne förmedlar namnet också det harmoniska samarbetet mellan kommunal verksamhet och olika aspekter av föreningslivet.

– Sharbels namnförslag och hans motivering till varför han vill att det nya Allaktivitetshuset i Ronna ska heta Mosaik är väldigt bra på flera sätt. Vi i Södertälje kommun ser också det mångkulturella som en viktig aspekt av den verksamhet som kommer bedrivas där. Dessutom kommer verksamheten ha många olika infallsvinklar. Den blir vackrare just för att den består av många delar som är olika varandra, i stället för helt lika. Precis som mosaik, säger hon

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 5 mars 2024 05:00
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 23:01

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors