Företag i fokus:

Stötta lokala företag – ”Upp till bevis för upphandlare”

Sodertalje-kommun-scaled-1

Kommunhuset. Arkivbild

Det offentliga köper varje år in varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 800 miljarder kronor. Sverige är samtidigt på väg in i en lågkonjunktur där inflation, ränta, drivmedelspriser, elpriser och matpriser rusar i höjden. Då det offentligas behov är förhållandevis konstant, även under bistrare tider, ligger därför ett stort ansvar hos offentliga beställare att göra vad de kan för att sprida sina kontrakt till fler leverantörer, inte minst även till mindre företag.

Under pandemin tog många konsumenter initiativ till att göra vad de kan för att hjälpa företag att ta sig ur krisen, inte minst genom aktiva val att stödja mindre lokala leverantörer. I skenet av stundande konjunktur är det svårare för konsumenter att ta detta ansvar, då många tvingas hålla hårt i plånboken.

Offentliga beställare måste därför bli bättre att utforma sina offentliga upphandlingar så att de i högre utsträckning inkludera fler småföretag, så att även dessa kan få ta del av dessa 800 miljarder.

Offentliga kontrakt tenderar att växa. En stor del av alla annonserade upphandlingar utgör ramavtal som kan verka direkt uteslutande för småföretag. Den effektivitetsvinst som det offentliga uppnår måste vägas mot möjligheterna för småföretag att kunna vara med och lämna anbud. Inte minst i dessa tider. Genom ett aktivt val att dela upp stora kontrakt i mindre delar och därigenom beakta möjligheterna för fler företag att delta ges bättre möjligheter för företag att överleva.

(Annonslänk)

Fyra av fem jobb skapas i de små företagen. Många unga får sina första jobb i dessa företag. Om de försvinner, ökar arbetslösheten och med det också utanförskapet. Den lokala servicen försämras och tomma lokaler skapar en otryggare stadsbild. Därför är det så viktigt att stötta dessa småföretagare på alla sätt som är möjliga.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, ger stora möjligheter att inkludera fler små- och medelstora företag. Detta är även ett uttalat intresse från EU-lagstiftaren. Nu är det upp till bevis för upphandlande parter att bredda sin leverantörsmångfald.

Den nya direktupphandlingsgränsen om 700 000 kronor och de nya beräkningsreglerna ger upphandlande parter ett större svängrum att ingå mer formlösa köp, inte minst när sammanräkningsregeln togs bort. Då många direktupphandlingar aldrig annonseras finns ett stort mörkertal kring vilket värde de totalt uppgår till. Vad vi däremot vet är att upphandlande parter borde bli bättre på att synliggöra direktupphandlingar och därigenom öka möjligheterna för mindre företag att ingå dessa köp. Allt för att stärka Sveriges konkurrenskraft, och samtidigt ge småföretag större möjligheter att ta sig ut i ljuset på andra sidan stundande lågkonjunktur. 

De är våra jobbskapare – samhällsbärare och välfärdsbyggare.

Magnus Johansson. Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens

Thomas Byström. Regionchef Företagarna Stockholms län

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 28 februari 2023 21:13
Senast uppdaterad: 28 februari 2023 21:13

Kommunen lanserar ny tjänst för att förbättra socialtjänsten

Södertälje kommun - FOTO.Alex Ataseven

Foto: Alexander Isa

Södertälje kommun tar ett steg framåt genom att introducera Första Linjen stöd, en ny tjänst som syftar till att göra det enklare för invånare att få stöd från socialtjänsten utan utredning.

Den 1 mars införs Första Linjen stöd som en del av Södertälje kommuns nya satsning för att förbättra tillgängligheten till socialtjänsten. Målet är att komma närmare målgrupperna och erbjuda hjälp och stöd innan problemen växer sig för stora.

– Vi behöver utveckla socialtjänsten och i högre grad satsa på förebyggande arbete, säger Viktoria Larsson som blir ny verksamhetschef för första linjens socialtjänst.

(Annonslänk)

Genom Första Linjen stöd kommer socialtjänsten att fokusera på förebyggande arbete, inklusive uppsökande verksamhet för ungdomar, föräldrastöd, familjerätt och stöd till både våldsutsatta och förövare. Många kommer att kunna få stöd utan att behöva gå igenom en formell biståndsprövning, både individuellt och i grupp.

Denna satsning är det första steget i ett långsiktigt utvecklingsarbete för Södertälje kommuns socialtjänst. Det kommer att skapa en stabil grund och förberedelse inför den nya socialtjänstlagen, som förväntas träda i kraft. Den nya lagen kommer att betona en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst.

– Vi vill vara väl förberedda när den nya lagen träder i kraft för att leva upp till de nya direktiven. Vår ambition är att vår nya organisation snabbare ska kunna ge insatser som inte kräver biståndsbedömning, men även vägleda personer i behov av mer omfattande stöd till att hamna rätt från början och säkerställa att de får den bästa hjälpen, säger Viktoria Larsson.

För de som behöver mer omfattande stöd kommer barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenenheten fortsätta att erbjuda sina tjänster. Detta inkluderar hantering av orosanmälningar, utredningar och biståndsprövning, precis som tidigare.

(Annonslänk)

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 5 mars 2024 08:30
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 23:12

Här är det vinnande namnet för nya fritidsgården i Ronna

34804401-2A54-46AE-81ED-E6B749B4928B

Illustration: Södertälje kommun

Hösten 2023 startade Södertälje kommun en tävling för att namnge den nya fritidsgården i Ronna. Efter ett överväldigande gensvar är det nu klart att det vinnande namnförslaget kommer från 16-åriga Sharbel Bachir.

(Annonslänk)

Den nya fritidsgården kommer att sträcka sig över 1100 kvadratmeter och syftar till att erbjuda en plats för trygghet och utveckling för barn och unga i Södertälje. Från början har barn och unga aktivt deltagit genom att bidra med idéer och önskemål för hur huset ska kunna användas. Under hösten presenterades en tävling för att namnge fritidsgården, och Södertälje kommun mottog över 50 namnförslag från barn och unga i området.

Nu har namntävlingen nått sitt slut och det vinnande förslaget är ”Mosaik”, som valdes ut och presenterades av 16-åriga Sharbel Bachir.

– Jag kom på namnet när jag satt hemma med min syster. Mosaik står för mångkultur, sade Sharbel Bachir.

Som belöning fick 16-åringen tilldelat Södertäljekortet värt 2000 kronor av fritidsledaren Nebil Aktas på Rösberga fritidsgård tidigare föregående vecka.

Fritidsledaren Nebil Aktas delar och 16-åringen Sharbel Bachir.
Foto: Södertälje kommun

Maria Lindeberg, Kultur- och fritidschef på Södertälje kommun, förklarar att namnet ”Mosaik” väl speglar besökarnas mångfaldiga bakgrunder samt de olika delarna av verksamheten. Enligt henne förmedlar namnet också det harmoniska samarbetet mellan kommunal verksamhet och olika aspekter av föreningslivet.

– Sharbels namnförslag och hans motivering till varför han vill att det nya Allaktivitetshuset i Ronna ska heta Mosaik är väldigt bra på flera sätt. Vi i Södertälje kommun ser också det mångkulturella som en viktig aspekt av den verksamhet som kommer bedrivas där. Dessutom kommer verksamheten ha många olika infallsvinklar. Den blir vackrare just för att den består av många delar som är olika varandra, i stället för helt lika. Precis som mosaik, säger hon

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 5 mars 2024 05:00
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 23:01

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors