Företag i fokus:

Annons

Prostitution i Södertälje kartlagd i ny rapport

2022_03_silhouette-3724707_960_720

Foto: PxHere.

I en ny kartläggning framgår det hur prostitution och människohandel i syfte att sälja sexuella tjänster ter sig i Södertälje kommun. En rapporten som bland annat visar att barn och unga är i en utsatthet tack vara den digitala utvecklingen. Annika Rådström, socialdirektör, menar att arbetet kräver en fördjupad samverkan mellan kommun, polis, privata aktörer och civilsamhället.

Södertälje är inte skonad från att vara en plattform där människohandel, prostitution och sexuell exploatering. I ett flertal arenor förekommer detta och en särskild utsatthet finns hos de individer som har ett skört skyddsnät och särskilda behov, men också hos barn och unga. Den nya rapporten visar på en saknad kunskap kring problematiken.

Socialkontoret har tagit fram rapporten Prositution och människohandel för sexuella ändamål med syfte att kartlägga omfattningen, vilka arenor det förekommer och på vilket sätt. Rapporten ska ge kunskaper om hur det förebyggande arbetet ska te sig för att motverka prostitution och människohandel i kommunen.

– Det har tidigare saknats en överblick av problematiken. Genom rapporten kan vi få kunskap om var och på vilka sätt det förekommer, och kan utveckla arbetssätt för hur vi förebygger och arbetar vidare framåt, säger Sandra Hallgren, samordnare mot prostitution och människohandel.

Rapporten visar att prostitution förekommer på flera håll, förmedlas på olika sätt och visar sig på olika sätt i Södertälje. I rapporten visas att både män och kvinnor säljer sex, och att det främst handlar om människor i en utsatt situation. Bakom prostitutionen finns diverse orsaker så som dålig ekonomi, intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruk, neuropsykiatrisk diagnos och även tidigare trauma från tidigare utsatthet av sexuella övergrepp.

Kommunen har kartlagt prostitution och människohandel i en ny rapport.

De som köper sexuella tjänster har i rapporten endast visat sig vara män.

Inhämtning av information till rapporten har bland annat gjorts med polis, region och civilsamhälle i form av samtal, intervjuer och möten. Den sammantagna bilden av rapporten visar att EU-medborgare, barn och vuxna, som mest utsatta. Kvinnor med annat påbrå än europeisk förekommer också för människohandel och prostitution. Dessutom visar rapporten att dessa kvinnor som är utsatta sällan själva söker hjälp hos myndigheter.

– Det är ovanligt med den här typen av lokala kartläggningar. Förhoppningsvis kommer fler kommuner att följa efter med liknande insatser vilket skulle kunna ge jämförande lägesbilder kring frågan. I Södertälje finns det ett viktigt fortsatt arbete för att möta en väldigt utsatt målgrupp som inte alltid är lätt att identifiera. Men det tar sig många uttryck kan konstateras, något vi framför allt ser hos barn och unga, säger Sandra Hallgren.

På grund av sociala medier och andra digitala forum är utsätt bland annat barn och unga för en större risk enligt kartläggningen.

– Barn och ungas utsatthet är mycket komplex och det finns en utbredd risk för att bli utsatt för sexuell exploatering. Det handlar om allt ifrån nakenbilder, sexuell posering, grooming och även sex om ersättning. Den digitala utvecklingen flyttar fram gränserna och här är det viktigt att följa utvecklingen, säger Hallgren.

Alla aktörer som arbetar med barn och unga har uttryckt behovet om mer kunskap kring utsattheten på internet, vilket också visas i rapporten.

– En av mina slutsatser är att den generella kunskapsnivån behöver höjas för att vi ska kunna jobba proaktivt i dessa frågor. Fler utbildningsinsatser är väldigt viktigt, framför allt när det gäller barn och unga i den värld de möter i chattforum och i sociala medier. Det är ett komplext område där vuxna i större utsträckning behöver ta ansvar, säger Sandra Hallgren.

En viktig förutsättning för att lyckas nå de utsatta krävs en fördjupad samverkan mellan polis, kommun, kommersiella aktörer och civilsamhälle. De grupper man bör fokusera på är de utländska kvinnorna som är tillfälligt på besök i Sverige och de män som köper sexuella tjänster. För att komma åt dessa krävs ett uppsökande arbete.

– Rapporten är väldigt viktig för socialkontorets arbete framåt i dessa frågor. Projektet med att ta fram rapporten har pågått under hela 2022, vi har beslutat att förlänga projektet och kommer bland annat att fokusera på kunskapshöjande insatser och att ta fram interna strukturer och rutiner och förstärka samarbetet med våra lokala aktörer ytterligare, säger Annika Rådström, socialdirektör.

Text:

Helen Shabo

Dela via:

Shares
Publicerad: 15 december 2022 15:50
Senast uppdaterad: 15 december 2022 15:50

Ny tidtabell för SL presenterad – förändringar för Södertälje

Tåg Pendel

Foto: Alexander Isa

SL lanserar en ny tidtabell från och med den 10 december, som innebär några förändringar, särskilt för busslinjer med parallellgående trafik. Vissa busslinjer kommer att dras in helt och andra får glesare trafik.

För Södertälje med omnejd innebär den nya tidtabellen bland annat att busslinje 785, som går mellan Södertälje centrum och Mörkö, ersätts av anropsstyrd kollektivtrafik – så kallad ”Mörkötrafik” – där resenärer bokar resa i förväg. Detta testas under ett år från och med den 1 december.  

Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Tryck på bilden för att anmäl er till julkassen

Vad gäller pendeltågen får linje 41 mellan Uppsala/Märsta och Södertälje minskat utbud under vardagar i mellantrafiken mellan Märsta och Tumba.

Dessutom kommer förstärkningslinje 44 mellan Kalhäll och Tumba inte att gå. Orsaken till förändringarna är ökade kostnader samtidigt som resandet har minskat.  

Tidtabellen kommer att gälla fram till den 21 juni då sommartidtabellen tar vid.

Skribent: Lucas T.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 december 2023 08:30
Senast uppdaterad: 3 december 2023 00:35

Södertäljebo krävs på över 300.000 kronor

Kronofogden

Foto: Alexander Isa

En man från Södertälje står inför betalningskrav efter att ha mottagit 325 000 kronor i felaktigt utbetald ersättning från Försäkringskassan. Nu har ärendet eskalerat till Kronofogden för indrivning av skulden.

I Södertälje har en man blivit skyldig Försäkringskassan en betydande summa pengar. Mannen har inte återbetalat 325 000 kronor som han felaktigt fått i ersättning från myndigheten. För att återkräva dessa pengar har Försäkringskassan nu vänt sig till Kronofogden.

Tryck på bilden för anmälan. Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Kronofogden har skickat ett betalningsföreläggande till mannen, vilket är det första steget i processen för att återkräva skulden.

Om mannen väljer att betala tillbaka skulden, kommer Försäkringskassan att dra tillbaka sin ansökan om betalningsföreläggande. Mannen har också möjlighet att bestrida skulden. Om så sker, måste Försäkringskassan överväga att ta ärendet vidare till domstol för att få skulden juridiskt fastställd.

Om skulden inte betalas eller bestrids, kommer Kronofogden att fastställa skulden och inleda processen för att driva in den. Denna händelseutveckling understryker vikten av korrekt hantering av offentliga medel och de konsekvenser som kan uppstå vid felaktiga utbetalningar.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 december 2023 05:00
Senast uppdaterad: 3 december 2023 00:34

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors