Företag i fokus:

DEBATT: Boel Godner(S) mörkade sexuella trakasserier för KD

Södertälje kommun

Arkivbild

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) visste att ANDRA kvinnliga kommunanställda drabbats av olämplig beteende från tidigare KD gruppledare David Winerdal åren 2019–2020.

Denna händelse valde Godner att inte meddela Kristdemokraternas ledning om. Varför valde Godner att mörka denna händelse? 

Efter att KD-styrelsen fått ta del av ett dokument från två kvinnliga medarbetare, som rörde bl. a. sexuella trakasserier och mobbning, beslutade styrelsen enhälligt den 15/9–2022 att entlediga Winerdal som gruppledare för partiet. Winerdal är polisanmäld och en utredning om sexuell ofredande pågår.  

Nu erkände Winerdal att det var anklagelser om opassande beteende som gjorde att han fick lämna

Efter att Winerdal blev avsatt gick han först ut i media och sa att han inte visste orsaken till hans entledigande. Senare gick han ut i media och förklarade att entledigandet skett p.g.a. hans ovilja att samarbeta med SD. Nu erkände Winerdal att det var anklagelser om opassande beteende som gjorde att han fick lämna, detta skedde i en intervju med P4 Sveriges Radio den 7/11. Citat

”Länstidningen har tagit del av dokument från KD i Södertälje där David Winerdal anklagas för att oönskat berört en partikamrat och gett henne kommentarer av sexuell natur”

”Jag har fått del av ett dokument av några kollegor där det står om olämpligt uppträdande”  

”Hur tror du att det här kommer att påverka din roll som politiker i Södertälje? 

“Detta har redan påverkat min roll som politiker i Södertälje helt klart på ett väldigt drastiskt sätt. Det var ju utifrån de här sakerna som man avsatte mig som jag inte längre kunde verka i politiken i Södertälje på det sätt som jag gjort tidigare”  

David Winerdal, är anmäld för sexuellt ofredande.

KD-ledningen har sedan entledigandet sagt att orsaken var ett personalärende där Winerdal ska ha betett sig opassande mot två kvinnliga medarbetare. Länstidningen, Aftonbladet och annan media var tidiga med att döma ut KD för att ha kuppat bort David på grund av hans politiska vägval och var således bidragande till svartmålningen av KD och dess företrädare.  

Det är dags att begära en förklaring från Winerdal; varför har han medvetet farit med osanningar?

Det är en anmärkningsvärd tystnad från ledarskribenten i LT, Aftonbladet och Expressen som aktivt bidragit till en felaktig rapportering. Det är dags att begära en förklaring från Winerdal; varför har han medvetet farit med osanningar? Varför har han medvetet lurat media i syfte att vilseleda och undvika skriverier kring hans olämpliga beteende gentemot kvinnliga medarbetare?  

KD har tagit ansvar och entledigat Winerdal som gruppledare. Winerdal är anställd av kommunen och hans chef är kommunstyrelsens ordförande Boel Godner. Trots att detta inte är första gången Winerdal uppträtt olämpligt mot kvinnliga kommunanställda får Winerdal fortsatt förtroende att jobba i stadshuset. Men en tjänsteman som är anklagad för korruption får inte befinna sig i stadshuset då det finns en polisutredning som pågår mot honom.

Gäller inte arbetsrättsliga åtgärder även politiska företrädare? Eller väljer Boel Godner vad som passar henne bäst så hon kan behålla makten till varje pris? Vilka signaler skickar kommunstyrelsens ordförande de kvinnliga kommunanställda när hon agerar så? Att ledarna för S,V,C och MP fortsatt har förtroende för Winerdal är för mig ett stort frågetecken.

Gäller nolltolerans mot opassande beteende bara när det passar dem?   

”Politikers maktbegär får inte gå före frihet, jämställdhet och nolltolerans mot kvinnoförtryck”

Politikers maktbegär får inte gå före frihet, jämställdhet och nolltolerans mot kvinnoförtryck. Många invånare förväntar sig en redogörelse av kommunledningen hur man hanterar sexuella trakasserier.    

I LT den 7/11–2022 kan vi läsa att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner Godner (S) själv bekräftar att David Winerdal har under år 2019 och 2020 betet sig olämplig mot andra kvinnliga kommunanställda. Hon fick information från förvaltningen om att en eller två kvinnor hade känt sig obekväma i David Winnerdals sällskap. Det handlade om att han hade kommit för nära kvinnor och kommenterat andras utseende.  Boel Godner (S) har även i en intervju i SvT den 7/11 bekräftat detta. Citat.

Boel Godner om sexuella anklagelserna mot Winerdal: – ”Vi pratade om det här för några år sen” 

Boel Godner påstår då att hon tog ett allvarligt snack med David. Men varför stannade det där? Varför informerades inte KD om detta?   

Frågan är hade Boel Godner använt sig av tyst diplomati och lagt locket på och agerat på samma sätt om det hade varit en politisk gruppledare för ett av oppositionspartierna?  

Vad säger Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderson om kommunstyrelsens ordförande Boel Godners acceptans av medarbetare som återkommande gör sexuella anspelningar mot kvinnliga kommunanställda?  

Robert Halef , Ordförande Kristdemokraterna 

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 21 november 2022 10:45
Senast uppdaterad: 21 november 2022 12:08

DEBATT: Socialdemokraternas maktmonopol hotar demokratin

DSC_0005-1536x1025-1

Joakim Granberg, Realistpartiet
Foto: Shamash Oyal

Det spelar mindre roll hur Södertäljeborna röstar, Socialdemokraterna behåller ändå makten då flera partier möjliggör det.

Trots att Socialdemokraterna tappat väljare i varje kommunalval sedan 2002 så har partiet lyckats behålla makten, det skadar inte bara den demokratiska processen, det skapar också en plattform för maktmissbruk och korruption.

Att ha styrt Södertälje i över 100 år sedan 1912 (undantaget 1989–91) är Boel och Socialdemokraterna stolta över, men att långvariga styren oavsett politiskt parti skapar demokratiska och strukturella problem är något som de flesta forskare är överens om.

Långvarig makt leder till en ökad maktkoncentration där stora beslut kan fattas enbart av den styrande partitoppen, något vi sett tydliga exempel på som vid försäljningen av bostäder i Hovsjö där endast tre höga socialdemokrater tog beslutet och sedan hemligstämplade affären.

I valet 2022 så röstade Södertäljeborna för ett maktskifte, men anledningen till att S behåller makten närapå oavsett valutgång är att Boel Godner och hennes parti har lyckats väl med att måla upp en världsbild om att de är solen som övriga partier cirkulerar runt i väntan på sin tur att få stödja fortsatt S styre. För Boel har varit tydligt med att allt annat än ett S lett styre är ett mörkt styre, utan (S)olen så faller ett mörker över Södertälje. Endast hon och Socialdemokraterna kan styra Södertälje är budskapet.

Kommunstyrelsens ordförande, Boel Godner (S)
Foto: Shamash Oyal

Så länge de övriga partierna som tillsammans har ca 70% av väljarnas stöd sväljer Boels världsbild så kommer S att fortsätta att styra Södertälje i 100 år till. För maktpartiet så spelar det inte så stor roll vilka tecken det är bakom S, det kan vara V och MP, eller varför inte MP, C, V och två vildar, eller till och med Moderaterna med MP.

”Tjänstemän blir lojala till den eviga makten”

Det primära är att S behåller kommunstyrelsens ordförande posten och därmed den operativa makten.

Tjänstemän blir lojala till den eviga makten som i sin tur möjliggör att S märkta småpåvar inte ens märker att det har varit ett val då allt rullar på som vanligt oavsett vilka partitecken det blir bakom S efter ett val. Det leder i sin tur till en kultur i stadshuset om att ”jag sköter mitt så sköter du ditt” – Inga tydliga rutiner och kontrollfunktioner, vilket i grunden är orsaken till alla skandaler vi sett genom åren.

(Annonslänk)

Tjänstepersoner har kunnat sälja ut kommunens bilar till reapriser, ett konsultbolag har i praktiken tagit över driften av samhällsbyggnadskontoret och ökat sina intäkter med över 450% från 2022 till 2023.

Det senaste och tydligaste exemplet är ändå driften av Farstanäs Camping då den S märkte tjänstepersonen (hans fru är en högt uppsatt Socialdemokrat) helt missat att det varit ett val, han körde på som vanligt och tyckte att det skulle vara en lyxkrog ute i farstanäs, så han beställde en för 30 miljoner och rev den väl fungerande restaurangen som redan nyligen byggts på platsen.

”Rosenberg (M) panikstoppade bygget men får nu böta nära sex miljoner”

Alexander Rosenberg (M) panikstoppade bygget men får nu böta nära sex miljoner till bolaget som kontrakterats av tjänstemannen, och nu ska en ny krog upphandlas ungefär som den som revs.
Miljontals kronor rakt i sjön och utan konsekvenser för ansvariga som vanligt.

Oavsett antal skandaler så plockar Boel fram teflon paraplyet och kör mantrat:
”För Södertäljes bästa samt ordning och reda.”

Men är det verkligen ordning och reda vi ser?
Är det verkligen för Södertäljes bästa att S får styra staden i all evighet?

För dig som vill ha förändring på riktigt – Rösta på Realistpartiet 2026!

Joakim Granberg
Realistpartiet

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 25 april 2024 08:00
Senast uppdaterad: 25 april 2024 02:07

Positiva siffror för Södertäljes företagsklimat i NKI-mätning

Pexels-foretag-reception

Foto: Pexels

Södertälje kommun når ett rekordhögt betyg i Nöjd Kund-Index, vilket är en betydande förbättring jämfört med tidigare år. Detta meddelar kommunen på sin hemsida.

Södertälje kommun har uppnått ett rekordhögt betyg på 75 i det senaste Nöjd Kund-Index (NKI), vilket är en förbättring från tidigare 72. Detta är kommunens bästa resultat sedan de började delta i mätningarna år 2012, då de fick ett betyg på 67. Därmed når kommunen nu upp till både regionala och nationella genomsnitt i ”Öppna jämförelser Företagsklimat”, som organiseras av Sveriges Kommuner och Regioner samt Stockholm Business Alliance (SBA).

– Resultatet är glädjande och mätningen ger bra och viktig vägledning kring vad företagen tycker, vad som fungerar och var vi behöver vässa oss. Jag tror att betygsökningen till stor del beror på vårt långsiktiga arbete för att förbättra företagsklimatet och servicen mot företagare. Vi jobbar till exempel mycket med att skapa ett närmare samarbete mellan näringslivsavdelningen och bygglov, och det har givit resultat, säger Jonas Karlsson, näringslivschef, Södertälje kommun.

(Annonslänk)

I år har 409 lokala företagare deltagit i enkäten, vilket är en ökning från förra årets 364. Företagen har bedömt kommunens tjänster inom flera områden inklusive brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Inom dessa kategorier har serveringstillstånd fått högst betyg med 85, medan bygglov visar den största förbättringen från 58 till 65.

Maria Frithz Warg, ordförande i arbets- och näringslivsnämnden, uttrycker glädje över de förbättrade resultaten, vilka speglar en ökad satsning på att förbättra servicen till det lokala näringslivet.

– Det här känns som en god start på vår förändringsresa. Under 2023 har vi etablerat en ny nämnd, arbets- och näringslivsnämnden, som fokuserar på att stärka kommunens företagsklimat. Vi ser över kommunens relationer till företagen och har bland annat inrättat en företagslotsfunktion. Det här ger oss råg i ryggen inför det fortsatta arbetet, säger hon.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 25 april 2024 05:00
Senast uppdaterad: 25 april 2024 02:06

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors