Företag i fokus:

Därför avsattes Winerdal – ”Flertalet politiker visste”

F3AA4194-4128-4ED5-83A9-226A6CC102BD

KDs ordförande, Robert Halef, och fd gruppledaren, David Winerdal. Foto: Södertälje kommun.

För exakt en vecka sedan under kommunfullmäktig skulle det nya styret, Södertäljealliansen, röstas fram i ett historiskt maktskifte.

Men det som skedde under mötet kom att väcka stor uppmärksamhet – både lokalt och på riksnivå.

Winerdal, som fått kritik från styrelsen om ”opassande beteende mot kvinnliga kollegor”, valde bara dagar innan kommunfullmäktige att polisanmäla kollegan och KDs ordförande, Robert Halef.

– Winerdal är en mästare på att förvränga sanningen. Jag har aldrig hotat David Winerdal, detta kan Krisdemokraternas distriktsombudsmannen styrka vid behov. Jag bad distriktet att närvara och de svarade med att skicka Elverö, för att jag vet att Winerdal inte är trovärdig, säger Kristdemokraternas ordförande Robert Halef, till Telgenytt.

Efter anmälan mot Robert Halef spreds rykten om kuppförsök och anklagelser om hot, något som Halef starkt tar avstånd från och menar att det enbart är lögner från politiska motståndare.

Startskottet till upprinnelsen var att partiet fick kännedom om ett dokument som kom från Winerdals två medarbetare. I dokumentet framförde två kvinnliga partikollegor anklagelser mot den tidigare gruppledaren.

Halef, som är budbäraren i egenskap av ordförande för Kristdemokraterna lokalt, berättar att ärendet om kvinnornas anklagelser, mot Winerdal, gick upp till styrelsen där det hanterades som en personalfråga. Detta skedde efter samråd med distrikt- och riksorganisationen.

– Jag träffade vice ordförande och kassören, Martin Ahlman(presidiet), och samtliga i styrelsen var eniga om att David inte längre hade förtroendet att leda partiet, säger Robert Halef.

I ett styrelsemöte den 15 september meddelades Winerdal om beslutet – samtliga uppdrag fråntogs och han avsattes som partiets gruppledare. Enligt Winerdal ska han under hot ha tvingats att underteckna handlingarna som avsade honom alla politiska uppdrag och att det kom som en chock i samband med styrelsemötet den 15 september.

Vanligtvis medverkar Winerdal inte i styrelsemöten, men enligt David Winerdal gick han på styrlesemötet för att diskutera valvinsten. Men i ett sms till Winerdal, från Robert Halef, framgår en helt annan utsaga.

Sms-konversationen mellan KDs ordförande Robert Halef och tidigare gruppledaren, David Winerdal.

Efter mötet den 15 september ska Halef, enligt Winerdal, under hot tvingat honom att avsäga alla uppdrag och därmed blivit kuppad och petad.

Enligt Halef är anklagelserna helt påhittade och baseras på falska grunder.

– Jag känner David sedan 10 år tillbaka och vet att han kan ändra sig från dag till dag. Då frågan kan skada hela partiets varumärke, och att personer kan beröras illa, involverades hela distrikt- och riksorganisationen i ärendet. Vi i styrelsen har följt alla rekommendationer som riksorganisationen bett oss att göra med hänsyn till berörda parter.

Av den anledningen skickade KD på risknivå distriksombudsmannen för att närvara vid mötet med David Winerdal. Påskrift, av samtliga förtroendeuppdrag som Winerdal hade, skedde den 17 september, enligt dokumenten som Telgenytt tagit del av – två dagar efter beslutet om att avsätta Winerdal.

Men ombudsmannen var även närvarande när David Winerdal avsattes under styrelsemötet den 15 september och ersattes med Anna Syrjänen – samma dag som Halef påstås under hot tvingat Winerdal att underteckna avtalen.

Enligt uppgifter som kommit fram var du och Winerdal ensamma i diskussionerna. Menar du att ni var fler som närvarande?

– Ja, det stämmer. Det var jag, Winerdal och ombudsmannen. Hela styrelsen vet om det här och satt i rummet mitt emot. Jag avslutade med att säga att han (David Winerdal) inte ska förhasta sig och att han sover på saken och hör av sig när han är redo, säger Halef.

Enligt uppgifter skrev David Winerdal under dokumenten under hot den 15 september. I dokument som Telgenytt tagit del av framgår det att dokumenten signerades två dagar senare.

Dokument underskrivet den 17 september.

Efter det mötet den 15 september skickades ett pressmeddelande där partiet förklarade att Winerdal avsattes och ersattes med Anna Syrjänen.

– Den första jag informerade om beslutet var Boel Godner (S).

Varför kom beslutet så tätt inpå efter valet?

– De kvinnliga medarbetarna till David äger frågan. Styrelsen hanterade frågan efter att kvinnorna valde att träda fram och låta styrelsen hantera ärendet.

Nästkommande dag kontaktades Boel Godner av KD, Syrjänen och Halef, för att diskutera pågående förhandlingar om den politiska situationen.

– Vi informerade bland annat att David fråntogs rollen som gruppledare på grund av en personlig fråga som har med hans ledarskap att göra, och att det absolut inte har med tidigare uttalande i medier.

Därefter diskuterades en lägesbeskrivning kring en ny majoritetsbildning om kommande mandatperiod och dagen därpå hade KD möte med Moderaterna och Alexander Rosenberg. Godner ska även fått information om att Anna Syrjänen, efter ett styrelsebeslut, var den person som kommer att vara gruppledare och kommunalråd om KD hamnar i majoritet.

– Där och då var Boel väldigt medgörlig, precis så som det samarbete vi haft de senaste fyra åren, säger Halef och menar att Godner tog föregivet att de skulle fortsätta sammarbeta med varandra.

Anna Syrjänen är höggravid och enligt uppgifter planerade du att ta hennes position i samband med att hon går på mammaledighet?

– Det är rena lögner. Om jag hade velat blir gruppledare/kommunalråd så hade jag kunnat bli det tidigare. Jag har all förtroende från partiets alla organ, säger Halef.

Vidare berättar Halef att han och Syrjänen informerade Godner att Lovisa-Teolinda Gjorgjieva tar över ansvaret som KDs gruppledare och kommunalråd när Anna Syrjänen är mammaledig.

– Vi har varit ärliga, tydliga och transparenta mot Boel om vår situation, säger KDs ordförande Robert Halef.

När beslutade ni att ingå samarbete med M och L, med stöd av SD och RP?

– Som jag sa så träffade vi Boel först och därefter Rosenberg. Vi, jag och Anna, presenterade de olika alternativen till styrelsen där ett enhälligt beslut togs om att ingå samarbete med M, L, med stöd av SD och RP.

Kristdemokraternas ordförande Robert Halef.

– Efter vårt demokratiska beslut om vårt vägval började de organiserade påhoppen från bland annat politiska motståndare. Detta har gjort mig oerhört ledsen då de far med osanningar, säger KDs ordförande.

Enligt Halef är det hemska anklagelser och påhopp som inte stämmer, samt att det rör sig om fabricerade lögner med toner av rasism.

– Jag är ingen kuppmakare, utan jag i egenskap av ordförande har tillsammans med hela styrelsen fattat ett kollektivt beslut, dessutom handlar frågan inte om mig utan om David Winerdal och hans opassande beteende gentemot två kvinnliga medarbetare, säger Halef.

Hur ser Kristdemokraterna på riksnivå om situation i Södertälje?

– Under processen har riksorganisationen varit med, och tog över kommunikation med David. Jag har inte varit med i den diskussionen. De signaler vi fick efter att han blev avsatt var att han skulle dra sig tillbaka. Han hörde av sig till mig och avsade sig alla uppdrag. Winerdal gick varken på kommunstyrelsens eller kommunfullmäktigemöte, samt i en intervju i media berättade Winerdal att han lämnar politiken för att göra annat.

Men nu blev det annat. Winerdal och Martin Ahlman blev politiska vildar och röstade emot det egna partiet och därmed stoppades maktskiftet.

– Just nu pågår ett uteslutningsärende mot både David och Martin. Flertalet politiker i stadshuset visste att David blev avsatt pågrund av opassande beteende gentemot två kvinnliga medarbetare. Trots detta väljer man ingå samarbete med honom.

Två kvinnliga kollegor anklagar David Winerdal för opassande beteende. Foto: Södertälje kommun.

Hur kommer Martin Ahlman med in i bilden?

– Ahlman är den enda som reserverade sig mot vårt nya samarbete med stöd av Realistpartiet och Sverigedemokraterna. Det har jag stor respekt för, men vi har majoritetsbeslut i vår organisation och det är inte konsensus som gäller. Med andra ord så blir det inte alltid som man önskar, säger Robert Halef.

Nu ställer Robert Halef sig frågande till Ahlmans agerande.

– Ahlman var den första som fick ta del av dokumentet som beskriver Winerdals olämpliga beteende mot de två kvinnliga kollegorna. Trots detta så valde Ahlman att samarbeta med Winerdal i kommunfullmäktige. Han stod bakom beslutet av att avsätta David Winerdal, detta till trots så valde Ahlman att samarbeta med honom och rösta emot sitt egna partiet.

– Jag tycker att det är tråkigt att ett demokratiskt beslut inte respekteras av två partikollegor som röstade emot partiets linje och därmed stoppade ett efterlängtat maktskifte i Södertälje.

Hur har reaktionen varit inom partiet ?

– Vi har cirka 200 medlemmar och av dessa har endast tre personer visat ett missnöje kring det nya samarbetet med Södertäljealliansen. Samtliga i partiet är besvikna efter deras vägval, säger ordförande Robert Halef till Telgenytt.

Telgenytt har sökt Winerdal för kommentar utan vidare framgång.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 7 november 2022 08:55
Senast uppdaterad: 7 november 2022 08:55

Här är det vinnande namnet för nya fritidsgården i Ronna

34804401-2A54-46AE-81ED-E6B749B4928B

Illustration: Södertälje kommun

Hösten 2023 startade Södertälje kommun en tävling för att namnge den nya fritidsgården i Ronna. Efter ett överväldigande gensvar är det nu klart att det vinnande namnförslaget kommer från 16-åriga Sharbel Bachir.

(Annonslänk)

Den nya fritidsgården kommer att sträcka sig över 1100 kvadratmeter och syftar till att erbjuda en plats för trygghet och utveckling för barn och unga i Södertälje. Från början har barn och unga aktivt deltagit genom att bidra med idéer och önskemål för hur huset ska kunna användas. Under hösten presenterades en tävling för att namnge fritidsgården, och Södertälje kommun mottog över 50 namnförslag från barn och unga i området.

Nu har namntävlingen nått sitt slut och det vinnande förslaget är ”Mosaik”, som valdes ut och presenterades av 16-åriga Sharbel Bachir.

– Jag kom på namnet när jag satt hemma med min syster. Mosaik står för mångkultur, sade Sharbel Bachir.

Som belöning fick 16-åringen tilldelat Södertäljekortet värt 2000 kronor av fritidsledaren Nebil Aktas på Rösberga fritidsgård tidigare föregående vecka.

Fritidsledaren Nebil Aktas delar och 16-åringen Sharbel Bachir.
Foto: Södertälje kommun

Maria Lindeberg, Kultur- och fritidschef på Södertälje kommun, förklarar att namnet ”Mosaik” väl speglar besökarnas mångfaldiga bakgrunder samt de olika delarna av verksamheten. Enligt henne förmedlar namnet också det harmoniska samarbetet mellan kommunal verksamhet och olika aspekter av föreningslivet.

– Sharbels namnförslag och hans motivering till varför han vill att det nya Allaktivitetshuset i Ronna ska heta Mosaik är väldigt bra på flera sätt. Vi i Södertälje kommun ser också det mångkulturella som en viktig aspekt av den verksamhet som kommer bedrivas där. Dessutom kommer verksamheten ha många olika infallsvinklar. Den blir vackrare just för att den består av många delar som är olika varandra, i stället för helt lika. Precis som mosaik, säger hon

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 5 mars 2024 05:00
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 23:01

MINGELBILDER v.9 – Se vilka som var ute i helgen

DSC_0015

Foto: Shamash Oyal

Se även – Mingelbilder V.8

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 4 mars 2024 22:19
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 22:20

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors