Företag i fokus:

Kommunen säger nej till uteservering

82C8AA00-0441-45B8-9428-5C7F38C0134D

Foto: Alexander Isa.

I samband med att Hamburgerrestaurangen slog upp sina portar i mars tidigare i år ansökte de om en uteservering.

En ansökan som Södertälje kommun och tekniska nämnden avslog. Ärendet togs upp i Förvaltningsrätten som nu lämnat sitt besked.

På kullen, i anslutning till fastigheten, ansökte restaurangen Bores om en uteservering för varmare sommardagar och för att kunna njuta av god hamburgare. I sitt yttrande framförde Bores att ”en uteservering skulle utnyttja området på bästa sätt och vara bra för södertäljeborna”.

Det håller Södertälje kommun inte med om som i maj, kort efter premiären, avslogs ansökan om en uteservering på den lutande ytan.

”Slänten skulle i och med en uteservering privatiseras till stor del, vi önskar ha kvar allmänhetens tillgång till platsen.”, skriver Södertälje kommun i sitt framförande till Förvaltningsrätten.

(Annonslänk)

Enligt kommunen anses den del av Orionkullen som finns kvar viktig ur kulturhistorisk synvinkel och ha ett betydelsefullt kulturarv i Södertäljes stadskärna. Något som kommunens parkplanering ser ett stort värde i att den bevara och hänvisar till en uteservering på trottoaren.

”Parkplanering har tankar på att låta slänten som finns utvecklas till en grönyta som kan stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna på platsen.”, skriver kommunen i beslutet.

Nu beslutar Förvaltningsrätten att avslå hamburgerrestaurangen Bores överklagan.

Enligt domstolen kan de inte bedöma lämpligheten i beslutet och att överklagan enbart kan prövas i den bestämda ordningen i kommunallagen. Förvaltningsrätten menar att deras uppgift är att undersöka om kommunen fattat rätt beslut enligt kommunallagen.

Läs även – Restaurangen öppnar på Köpmangatan

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 1 november 2022 19:16
Senast uppdaterad: 1 november 2022 19:16

Södertälje kommun fastställer framtiden för hemtjänsten

Undersköterska Vård Hemtjänst Pressbild: Vardaga

Pressbild: Vardaga

Från och med 2025 kommer hemtjänsten i Södertälje att utföras av kommunen och två privata leverantörer, med en fördelning där kommunen står för 60 procent och de privata leverantörerna för 40 procent av tjänsterna.

På kommunstyrelsens möte den 17 maj 2024 beslutades att framtidens hemtjänst i Södertälje ska delas mellan kommunen och två privata leverantörer. Kommunen kommer att ansvara för 60 procent av hemtjänsten, medan de privata leverantörerna kommer att stå för 40 procent.

Det nuvarande ramavtalet med privata hemtjänstutförare kommer inte att förlängas när det löper ut i december 2025. En ny upphandling ska genomföras innan dess för att säkerställa en smidig övergång.

(Annonslänk)

Från 2018 till 2022 verkade kommunen själva som utförare tillsammans med Attendo, Aros och Eveo. I dagsläget bedrivs hemtjänsten av kommunen, Eveo och Saand, men med en justerad fördelning som inte alltid har kunnat genomföras fullt ut på grund av svårigheter att få in kvalificerade anbud och avtal som har hävts, vilket har lämnat två platser lediga.

Med den nya fördelningen ges de privata leverantörerna en större andel av tjänsterna jämfört med tidigare. Istället för fyra utförare som tidigare planerat blir det nu enbart två från och med 2025 som får större andelar.

– Det är viktigt att vi har en fortsatt stabil hemtjänst i Södertälje. Att vi nu ger en större andel till respektive privat utförare kan bidra till just det, säger Karin Björkryd, omsorgsdirektör i Södertälje kommun.

Kommunens beslut att justera andelarna för hemtjänsten syftar till att förbättra tjänsternas kvalitet och säkerställa att både kommunala och privata aktörer kan bidra till vården av kommunens invånare på ett effektivt sätt.

Läs även – Attendo lämnar hemtjänsten i Södertälje

Karin Björkryd, omsorgsdirektör Södertälje kommun.
Foto: Liza Simonsson

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 18 maj 2024 05:00
Senast uppdaterad: 18 maj 2024 01:42

Bil voltade och landade på taket

IMG_2097

Läsarbild

En personbil voltade flera gånger och landade på taket. Räddningstjänst, ambulans och polis kallades till platsen.

Larmet inkom till SOS Alarm vid 19:30 på fredagskvällen. En personbil var inblandad i en singelolycka vid OKQ8 i Weda på Stockholmsvägen. Fordonet voltade av okänd anledning och landade på taket.

Räddningstjänst, ambulans och polis anlände snabbt till olycksplatsen.

Enligt uppgifter till Telgenytt befann sig minst två personer i bilen vid olyckstillfället och fick hjälp av allmänheten att ta sig ut ur fordonet. Enligt uppgifte har ingen av personerna ådragit sig allvarliga skador.

En av de första personerna som kom till platsen var Michel Varli, ägare av restaurang Milano. Han befann sig vid OKQ8 när fordonet voltade cirka tre varv innan det landade på taket.

Michel Varli, ägare av restaurang Milano, först på plats

– Jag hörde en kraftig smäll och förstod att det var något allvarligt. Jag sprang dit och tillsammans med två andra slet upp dörrarna för att få ut personerna. Lyckligtvis kom ingen till skada, säger Michel Varli till Telgenytt.

Enligt Varli slets ena däcket av och bråte landade på vägen, vilket han och några andra såg till att flytta åt sidan för att trafiken skulle kunna flyta på. Vid 20-tiden väntade fordonet på att bärgas från platsen.

(Annonslänk)

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 17 maj 2024 20:07
Senast uppdaterad: 18 maj 2024 00:12

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors